Protegint el resultat del seu esforç des del 1925

SUGRAÑES  - Registre de marques i patents

SUGRAÑES és un despatx professional iniciat a finals del segle XIX, especialitzat en la protecció, defensa, assessorament i gestió de tot tipus d’assumptes relacionats amb la Propietat Industrial i Intel·lectual.

Està format per un equip multidisciplinari i un departament jurídic propi, d’aquesta manera SUGRAÑES gestiona íntegrament la protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual, tant a nivell espanyol com internacional, gràcies a la seva xarxa de corresponsals de confiança arreu del món.

Conèixer l’equip >
Serveis de patents, marques i assessorament jurídic

Els serveis de SUGRAÑES s’emmarquen dins d’una política de globalitat, privacitat, subjectivitat crítica única per obtenir la màxima protecció i seguretat jurídica per als seus clients.

SUGRAÑES està especialitzada en la protecció, defensa, assessorament i gestió de tot tipus d’assumptes relacionats amb el Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual dels nostres clients, en matèria de Patents i Models d’Utilitat, Marques i Noms Comercials, Dissenys i Dominis a Internet.

Els serveis jurídic-tècnic, a més d'oferir la seva pròpia línia de serveis especialitzats, són la base del coneixement de la firma SUGRAÑES, que permeten donar suport a les línies de patents-dissenys i marques-dominis durant tot el procés de decisió, de tal manera que optimitzem tant el temps de resposta/prestació del servei com la forma més adequada d'executar la protecció de la propietat industrial i intel·lectual.

Notícies sobre marques i patents per SUGRAÑES

Nou Reglament sobre la marca de la Unió Europea

28.09.2017

Com hem comentat en anteriors publicacions, el 23 de març de 2016 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell («Reglament de modificació») pel qual es modifica el Reglament sobre la marca comunitària. Aquest Reglament va introduir canvis importants, alguns dels quals s'han de desenvolupar i implementar a partir de l'1 d'octubre de 2017 amb l'entrada en vigor del Reglament Intern (Reglament d'Execució (UE) 2017/1431 de la Comissió de 18 de maig de 2017) i el Reglament Delegat (Reglament Delegat (UE) 2017/1430 de la Comissió de 18 de maig de 2017).

Els canvis més representatius que es començaran a aplicar tenen com a objectiu l'augment de la seguretat jurídica, així com també l'eficiència i la uniformitat de les disposicions legals en matèria de marques de la Unió Europea. A grans trets, les modificacions que s'aplicaran a partir de l'1 d'octubre de 2017 són:

1. Representació gràfica de les marques. Fins ara la sol·licitud de marca es realitza d'acord amb una representació gràfica de la mateixa. Amb l'entrada en vigor del Reglament de modificació seran acceptables altres formes de representar una marca fent ús de la tecnologia disponible en cada moment sempre que la mateixa sigui prou clara, precisa, completa, fàcil de cercar i accessible.

2. Marques de certificat. S'ha introduït un nou instrument jurídic (semblant a les marques de garantia contemplades en l'actual legislació de marques a Espanya) que permetrà el registre d'un tipus de marca que garanteixi característiques específiques de certs productes i serveis. Aquest nou instrument són les anomenades “marques de certificat”.

La marca de certificat es defineix com una marca que permet distingir productes o serveis que el titular de la marca certifica en quan als materials, la manera de fabricació dels productes o prestació dels serveis, la qualitat, la precisió i altres característiques, a excepció de la procedència geogràfica. Per procedir amb la seva sol·licitud caldrà complimentar uns requisits concrets juntament amb la presentació d'un reglament d'ús que inclogui les característiques, condicions d'ús, proves i mesures de supervisió que aplicarà el titular de la marca.

3. Canvis procedimentals. S'aplicaran noves pràctiques de l'Oficina en matèria de reivindicació del caràcter distintiu adquirit com a reivindicació subsidiària o alternativa; requisits d'admissibilitat de les oposicions per tenir en compte el motiu separat sobre indicacions geogràfiques introduït per l'article 8.6 del Reglament de Marca de la Unió Europea; documentació acreditativa de drets anteriors (l'Oficina «reconeix» totes les bases de dades de les oficines nacionals de la PI, i TMview s'accepta també com a portal a través del qual s'accedeix a les esmentades oficines nacionals»); simplificació dels requisits de traducció; actualització dels mitjans de comunicació amb l'Oficina, eliminant així canals de comunicació ja obsolets.

4. Recursos. Es consoliden en un mateix text les disposicions relatives a les Sales de Recurs que es trobaven en diverses fonts legislatives; nova organització i  estructura de la Sala de Recursos, i noves disposicions clarificadores sobre l'admissibilitat dels recursos.

Tailàndia entrarà a formar part de la Marca Internacional

28.09.2017

El proper 7 de novembre, Tailàndia entrarà a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 99 estats membres. Més informació

Utilitzem una cookie pròpia per millorar el nostre servei. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació.

Protegint el resultat del seu esforç des del 1925

SUGRAÑES  - Registre de marques i patents

SUGRAÑES és un despatx professional iniciat a finals del segle XIX, especialitzat en la protecció, defensa, assessorament i gestió de tot tipus d’assumptes relacionats amb la Propietat Industrial i Intel·lectual.

Està format per un equip multidisciplinari i un departament jurídic propi, d’aquesta manera SUGRAÑES gestiona íntegrament la protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual, tant a nivell espanyol com internacional, gràcies a la seva xarxa de corresponsals de confiança arreu del món.

Conèixer l’equip >
Serveis de patents, marques i assessorament jurídic

Els serveis de SUGRAÑES s’emmarquen dins d’una política de globalitat, privacitat, subjectivitat crítica única per obtenir la màxima protecció i seguretat jurídica per als seus clients.

SUGRAÑES està especialitzada en la protecció, defensa, assessorament i gestió de tot tipus d’assumptes relacionats amb el Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual dels nostres clients, en matèria de Patents i Models d’Utilitat, Marques i Noms Comercials, Dissenys i Dominis a Internet.

Els serveis jurídic-tècnic, a més d'oferir la seva pròpia línia de serveis especialitzats, són la base del coneixement de la firma SUGRAÑES, que permeten donar suport a les línies de patents-dissenys i marques-dominis durant tot el procés de decisió, de tal manera que optimitzem tant el temps de resposta/prestació del servei com la forma més adequada d'executar la protecció de la propietat industrial i intel·lectual.

Notícies sobre marques i patents per SUGRAÑES

Nou Reglament sobre la marca de la Unió Europea

28.09.2017

Com hem comentat en anteriors publicacions, el 23 de març de 2016 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell («Reglament de modificació») pel qual es modifica el Reglament sobre la marca comunitària. Aquest Reglament va introduir canvis importants, alguns dels quals s'han de desenvolupar i implementar a partir de l'1 d'octubre de 2017 amb l'entrada en vigor del Reglament Intern (Reglament d'Execució (UE) 2017/1431 de la Comissió de 18 de maig de 2017) i el Reglament Delegat (Reglament Delegat (UE) 2017/1430 de la Comissió de 18 de maig de 2017).

Els canvis més representatius que es començaran a aplicar tenen com a objectiu l'augment de la seguretat jurídica, així com també l'eficiència i la uniformitat de les disposicions legals en matèria de marques de la Unió Europea. A grans trets, les modificacions que s'aplicaran a partir de l'1 d'octubre de 2017 són:

1. Representació gràfica de les marques. Fins ara la sol·licitud de marca es realitza d'acord amb una representació gràfica de la mateixa. Amb l'entrada en vigor del Reglament de modificació seran acceptables altres formes de representar una marca fent ús de la tecnologia disponible en cada moment sempre que la mateixa sigui prou clara, precisa, completa, fàcil de cercar i accessible.

2. Marques de certificat. S'ha introduït un nou instrument jurídic (semblant a les marques de garantia contemplades en l'actual legislació de marques a Espanya) que permetrà el registre d'un tipus de marca que garanteixi característiques específiques de certs productes i serveis. Aquest nou instrument són les anomenades “marques de certificat”.

La marca de certificat es defineix com una marca que permet distingir productes o serveis que el titular de la marca certifica en quan als materials, la manera de fabricació dels productes o prestació dels serveis, la qualitat, la precisió i altres característiques, a excepció de la procedència geogràfica. Per procedir amb la seva sol·licitud caldrà complimentar uns requisits concrets juntament amb la presentació d'un reglament d'ús que inclogui les característiques, condicions d'ús, proves i mesures de supervisió que aplicarà el titular de la marca.

3. Canvis procedimentals. S'aplicaran noves pràctiques de l'Oficina en matèria de reivindicació del caràcter distintiu adquirit com a reivindicació subsidiària o alternativa; requisits d'admissibilitat de les oposicions per tenir en compte el motiu separat sobre indicacions geogràfiques introduït per l'article 8.6 del Reglament de Marca de la Unió Europea; documentació acreditativa de drets anteriors (l'Oficina «reconeix» totes les bases de dades de les oficines nacionals de la PI, i TMview s'accepta també com a portal a través del qual s'accedeix a les esmentades oficines nacionals»); simplificació dels requisits de traducció; actualització dels mitjans de comunicació amb l'Oficina, eliminant així canals de comunicació ja obsolets.

4. Recursos. Es consoliden en un mateix text les disposicions relatives a les Sales de Recurs que es trobaven en diverses fonts legislatives; nova organització i  estructura de la Sala de Recursos, i noves disposicions clarificadores sobre l'admissibilitat dels recursos.

Tailàndia entrarà a formar part de la Marca Internacional

28.09.2017

El proper 7 de novembre, Tailàndia entrarà a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 99 estats membres. Més informació

Utilitzem una cookie pròpia per millorar el nostre servei. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació.