Consultors en propietat industrial. Agents i advocats IP
Noticias de Sugrañes, prfesionales del registro de marcas y patentes
Noticia

Aprovat l'Avantprojecte de la modificació de la Llei de Marques a Espanya

S'aproximen canvis en la legislació espanyola de Marques per incorporar la Directiva Europea 2015/2436 sobre aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques.

Recentment va ser aprovat pel Consell de Ministres l'Avantprojecte de la reforma de la Llei de Marques, que preveu la seva entrada en vigor, per a la majoria dels canvis, el proper 14 de gener del 2019. Però la data d'entrada en vigor pot variar durant la seva tramitació parlamentària per a l'aprovació final de la Llei.

Malgrat que la data encara és incerta exposem els canvis més rellevants, separats en tres blocs:

* SOBRE PROCEDIMENT:

Complicacions durant el procés d'oposició?

Per a l'oponent, n'hi haurà! Amb la nova llei, el sol·licitant d'una marca que rebi una oposició podrà requerir a l'oponent que acrediti que la marca amb la qual es basa l'oposició ha estat utilitzada de forma efectiva en el mercat durant els 5 anys anteriors a la data de la sol·licitud de la marca nova, sempre que en aquesta data la marca anterior hagués estat registrada durant més de 5 anys. La impossibilitat d'acreditar l'ús ocasionarà la desestimació de l'oposició, o que continuï únicament per als productes/serveis pels que s'hagi pogut demostrar l'ús.

Es preveu també que els llicenciataris de marques puguin formular oposició.

¿On caldrà recòrrer per anul·lar o caducar marques?

El que fins ara s'havia de resoldre judicialment passarà a ser competència directa de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i les accions de nul·litat o caducitat de marques (per manca d'ús, per similitud amb marques anteriors, etc.) hauran de ser plantejades davant l'OEPM directament, exceptuant quan es plantegin per via de reconvenció davant una demanda per infracció de marca.

Aquest últim canvi entrarà en vigor 4 anys més tard que la resta.

* SOBRE LES MARQUES:

Qui podrà ser titular d'una marca?

Ara s'amplia la legitimació per ser titular d'una marca a qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, residència, etc.

¿Què podrà ser “marca”?

La representació gràfica deixarà de ser un requisit i, teòricament, es podrà registrar qualsevol marca que es pugui representar per mitjà de qualsevol tecnologia, com podrien ser olors o sons. Malgrat això, l'exigència que la marca haurà de ser clara, precisa, autosuficient, accessible, intel·ligible, duradora i objectiva dificultarà el registre de noves modalitats de marca.

¿Marques notòries o reanomenades?

Desapareix la distinció i s'instaura un únic concepte, el de marca reanomenada, si s'acredita que una marca té renom a Espanya (si és una marca espanyola) o a la Unió Europea (si és una marca de la Unió Europea).

* SOBRE ELS DRETS DEL TITULAR DE MARCA

Bloqueig de mercaderies infractores en trànsit

El titular d'una marca quedarà capacitat per actuar contra mercaderies que provinguin de tercers països i portin un signe idèntic a la seva marca, encara que estiguin en trànsit pel mercat espanyol i aquest no sigui el seu destí final. Si el titular de les mercaderies acredita el lloc de destí on van, el titular de la marca no té un dret registrat que li permeti prohibir la seva comercialització, aleshores decaurà el dret del titular a actuar enfront d'aquestes mercaderies.

Límits al dret de marques

D'una banda, es permetrà al titular d'una marca impedir que un tercer utilitzi de manera immune en el mercat un signe semblant com a nom comercial o denominació social, que pugui infringir la seva marca, excepte si es tracta del nom de les persones físiques i sempre que es faci conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial.

D'altra banda, s'elimina expressament la possibilitat que un titular invoqui el seu dret de marca per eximir-se de responsabilitat enfront d'accions per violació de drets de propietat industrial o intel·lectual anteriors de tercers (ja siguin marques o qualsevol altre dret). És a dir que, tenir una marca registrada pot no emparar l'activitat del seu propietari si infringeix la marca anterior (o un altre dret) d'un tercer.


Tornar al llistat de notícies
Mapa de localització de Sugrañes, Provença, 304 de Barcelona Skyline de Barcelona
Provença, 304
08008 Barcelona
Avís Legal / Política de Protecció de dades
Tel: +34 932151917
Fax: +34 932153723
Mapa Web
Utilitzem una cookie pròpia per millorar el nostre servei. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. OK | Més informació