Consultors en propietat industrial. Agents i advocats IP
Noticias de Sugrañes, prfesionales del registro de marcas y patentes
Noticia

La protecció d'un Disseny

Entrevista amb Agueda Bondia

Hem conversat amb l'Agueda Bondia, Agent de la Propietat Industrial, Agent davant l'Oficina Europea de Patents i Agent de Marques i Dissenys Comunitaris, per aclarir alguns dels dubtes que més ens plantegen els nostres clients sobre la protecció d'un Disseny

En quins casos aconsellaries registrar un Disseny? Aconsellaria el seu registre quan el Disseny és el fruit d’un treball enfocat en la diferenciació d’un producte (o una part del mateix) de la resta, destacant per la seva singularitat en quant a l’aparença que es deriva de característiques com les seves línies, contorns, formes, colors, textures, materials, o de la seva ornamentació, etc. El disseny d’un producte és un valor afegit i en molts casos un factor clau perquè el públic o els clients es decantin per un producte enfront d’altres.

Què es pot registrar com a Disseny? Pràcticament l’aparença de qualsevol article industrial o artesanal pot ésser objecte d’un Disseny, incloent, entre d’altres coses, embalatges, símbols gràfics, caràcters tipogràfics i les parts de productes que es puguin muntar i tornar a desmuntar. Es poden registrar des d’articles de moda com sabates o joies fins a mobles, carrosseries de cotxe, joguines, etc.

Quins efectes i drets obtinc al registrar un Disseny? Al protegir un Disseny mitjançant el seu registre, el titular obté uns drets exclusius per impedir la seva reproducció o imitació no autoritzada per part de tercers.

Quina vigència té un Disseny? Fins quan puc fer-ne ús? La vigència màxima d’un Disseny varia segons l’àmbit territorial que contempli el Disseny. Per exemple, un Disseny a Espanya, conegut com a “Disseny Industrial”, un cop s’ha concedit el seu registre, té una durada de 5 anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de registre i es pot renovar per un o més períodes successius de 5 anys fins a un màxim de 25 anys des de la data de presentació.

Es poden demanar múltiples variants en una mateixa sol·licitud? Com en la pregunta anterior, depèn de l’àmbit territorial del registre de Disseny.

Avantatjosament,  en el cas del Disseny Industrial una única sol·licitud de registre pot comprendre múltiples variants de disseny, fins a un màxim de 50, sempre i quan totes les variants facin referència a productes que pertanyen a una mateixa classe de la Classificació Internacional de Dibuixos i Models Industrials establerta per l’Arranjament de Locarno. Aquest última limitació no regeix en el cas d’ornamentacions bidimensionals. La sol·licitud múltiple haurà d’incloure almenys una representació de cadascuna de les variants, amb indicació dels productes als quals s’apliquin.

En el cas d’un Disseny Comunitari també és possible demanar protecció per a múltiples variants.

Si ja he donat a conèixer el disseny el puc registrar? Depèn del temps que hagi passat des de que s’hagi donat a conèixer. Un avantatge en aquest sentit és que existeix un període de gràcia de 12 mesos durant el qual la divulgació del disseny realitzada pel seu autor o per un tercer com a conseqüència de la informació facilitada per ell no perjudica la possibilitat de registrar-lo. Aquests 12 mesos permeten a qui serà el titular del Disseny provar-lo en el mercat sense que es perdi la novetat del Disseny, que és un requisit indispensable pel seu futur registre, i d’aquesta manera, si obté l’interès que buscava, protegir-lo abans que finalitzin els 12 mesos.

Existeix un disseny per Europa? Existeix el que s’anomena Disseny Comunitari, que dóna una protecció unitària en tots els països de la Unió Europea. L’organisme de la Unió Europea encarregat d’administrar el Disseny Comunitari és l’Oficina d’Armonització del Mercat Interior (OAMI) amb seu a Alacant. Aprofito per comentar que a partir del 23 de març de 2016 aquest organisme canviarà de nom i passarà a dir-se Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europa (EUIPO).

Cal sol·licitar directament el disseny a tots els països que vull la protecció? No és necessari, ja que es pot començar per presentar una primera sol·licitud de disseny en un país o regió i abans de finalitzar un període de prioritat de 6 mesos, és possible presentar, en base a la primera sol·licitud, altres sol·licituds de dissenys a d’altres països que siguin Estats membres del Conveni de Paris o de l’Acord pel qual es va crear l’Organització Mundial del Comerç. 

Per exemple, es pot començar presentant una sol·licitud de Disseny espanyol, conegut també com a Disseny Industrial, i abans que es compleixin 6 mesos presentar una sol·licitud de Disseny Comunitari i/o un Disseny a Estats Units (anomenat Design Patent Application), al Canadà, al Japó, etc., és a dir, allà on vulguem aspirar a obtenir la protecció. En comptes de començar per un Disseny espanyol, també es pot començar presentant un Disseny Comunitari i abans de finalitzar el període de prioritat de 6 mesos, presentar respectives sol·licituds allà on interessi.

Una altra opció a tenir en compte és la de sol·licitar un Disseny Internacional, que s’emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per països que estan integrats en l’Arranjament de La Haia. Aquest sistema permet al titular la protecció en diversos països mitjançant la presentació d’una sol·licitud en un idioma, pagant un conjunt de taxes en una única divisa, a més de la simplificació i unificació d’una sèrie de tràmits com l’examen formal i la publicació, en comptes de fer-ho país a país. Cal dir que en un Disseny Internacional es pot designar el conjunt de països de la Unió Europea en bloc, mitjançat el Disseny Comunitari.


Tornar al llistat de notícies
Mapa de localització de Sugrañes, Provença, 304 de Barcelona Skyline de Barcelona
Provença, 304
08008 Barcelona
Avís Legal / Política de Protecció de dades
Tel: +34 932151917
Fax: +34 932153723
Mapa Web
SUGRAÑES fa servir COOKIES per millorar la seva experiència de navegació i mostrar-li contingut personalitzat als seus interessos. Si desitja deshabilitar cookies en el seu dispositiu, revisi la nostra informació. Tingui en compte que algunes parts del nostre lloc web no funcionaran de manera correcta si deshabilita les cookies. En acceptar aquest missatge, vostè accepta l’ús de cookies en aquest dispositiu, d’acord amb la nostra política de cookies, llevat que vostè mateix les hagi desactivat. Més informació.
 
Acceptar totes Configurar