Assessoria legal i resolució de conflictes en patents, marques, dissenys, noves tecnologies i propietat intel·lectual.


Trobem solucions eficaces i clares per a qüestions complexes

Gerardo de Lucas

 
 


Trobem solucions eficaces i clares per a qüestions complexes

Gerardo de Lucas
Procediments judicials a Espanya i a l'estranger PROCEDIMENTS JUDICIALS A ESPANYA I A L'ESTRANGER
Requeriments REQUERIMENTS
Antipirateria i accions contra la falsificació de marques a nivell policial, duaner i judici al ANTIPIRATERIA I ACCIONS CONTRA LA FALSIFICACIÓ DE MARQUES A NIVELL POLICIAL, DUANER I JUDICIAL
Accions antipirateria en fires comercials ACCIONS ANTIPIRATERIA EN FIRES COMERCIALS
Redacció i valoració de contractes de llicència, cessió i  venda de patents, marques i similars REDACCIÓ I VALORACIÓ DE CONTRACTES DE LLICÈNCIA, CESSIÓ I VENDA DE PATENTS, MARQUES I SIMILARS
Negociacions NEGOCIACIONS
Mediació i arbitratge MEDIACIÓ I ARBITRATGE
Procediments i acords societaris relacionats amb la propietat industrial PROCEDIMENTS I ACORDS SOCIETARIS RELACIONATS AMB LA PROPIETAT INDUSTRIAL