Lluita contra les comunicacions i factures fraudulentes

31.10.2019

El nostre Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Industrial (COAPI), així com la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI), són membres de l'Anti-Scam Network, liderat per l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i subscrit per les Oficines Internacionals amb l'objectiu d'aturar les factures enganyoses sobre pagament de marques.

En el marc de les accions de sensibilització del públic sobre aquest fenomen, la EUIPO ha elaborat uns vídeos disponibles al seu canal de YouTube: Video animation#1 (EUIPO) i Video animation#2 (Anti-Scam Network). La finalitat d'aquests vídeos és alertar de l'enviament massiu de cartes de caràcter fraudulent per part d'empreses que, sota la falsa aparença d'organismes oficials, insten als sol·licitants de marques, patents i dissenys al pagament de determinats imports que no tenen cap justificació real.

El COAPI, amb l'ajuda de la EUIPO, ha afegit en un dels vídeos els subtítols en espanyol per a una major difusió, donada la importància d'aquest assumpte. Poden accedir al vídeo en aquest enllaç.

Esperem que els sigui útil i els recordem que sempre que rebin una comunicació que els generi dubtes, poden posar-se en contacte amb nosaltres, els seus Agents de Propietat Industrial.

SUBVENCIONS PER A FOMENTAR SOL·LICITUDS DE PATENTS I MODELS D'UTILITAT A ESPANYA (programa nacional)

22.08.2019

El Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en data 9 d’agost, ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat una resolució per la que es convoca la concessió de subvencions per a fomentar sol·licituds de Patents i Models d’Utilitat a Espanya per part de petites/mitjanes empreses i persones físiques (programa nacional).
 
Aquesta sol·licitud d’ajuda econòmica permet la recuperació exclusivament d’un percentatge del cost de la taxa abonada, que per l’experiència d’anys anteriors preveiem que serà aproximadament d’entre un 65% - 70%. Segons la resolució, les activitats subvencionables són les següents:

 • Sol·licitud de Patent i Model d’Utilitat;
 • Informe de l’Estat de la Tècnica (IET);
 • Examen substantiu.

 

És important tenir en compte que la data màxima de presentació és el proper 9 de setembre.
 
Aquesta convocatòria per a Patents i Models d’Utilitat a Espanya (programa nacional) complementa la del passat mes de maig (programa internacional) que actualment està en la fase d’estudi i avaluació de les sol·licituds presentades.
 
Per tant, es facilita el següent enllaç on trobaran un document amb tot el detall de la convocatòria i les instruccions a seguir per tal d’agilitar-ne la tramitació, ja que en aquesta convocatòria, excepcionalment, no es necessita aportar cap justificant de pagament ni comptar amb la representació d’un Agent de la Propietat Industrial.
 
Aquesta sol·licitud ha de ser realitzada de forma telemàtica mitjançant aquest altre enllaç.

Marques en VENDA

03.04.2019

Si necessita més informació contacti amb nosaltres a l'adreça sugranes@sugranes.com indicant a l'assumpte la paraula VENDA. Gràcies.

DENOMINACIÓ

CLASE/S

ALFA SEGURIDAD

37

ANÍS DEL TIGRE

33

BULERÍA BY FLAMENCO

14,18,25, 35

CATALUNYA REPUBLIC TERRA NOSTRA

25

CHISPAS

3

CURIOCITY INLOVE

18,25,35

DETRUI

5

EAU DISTINTA

3

EL RISOTTO PAL JUEVES

30

EMIR

3

EUROFIX

6, 8,11,20

FLAMENCO

3,9,14,16,18,24,25,35,42

FLAMENCO ACCESORIOS

14,18,25

FLAMENCO KIDS

3,18,25

GENTRY

3

GOLF

3

GOOD MORNING

3

HERBISSIMO

3

IDAPT

9

IMPOSIBLE

3

INDIGO

25

INSECON

5

LA FIDEUA PA LOS NENES

30

LA FIDEUA PALOS VIERNES

30

LA PAELLITA

29,30,35

LA PAELLITA NEGRA PA VARIAR

30

LA PAELLITA PA LAS FIESTAS

30

MICROZUL

5

MISS DANA

3

MONSA

31

PEPITA PÉREZ

3,14,16,18,24,25,42

PIPIPOP

5,10,35

PISFRUTAR

35

PIZZA 4U

30,35

POWERSLICE

9,38,42

PRIORITE

3

PRIORITÉ EAU BLEU

3

PRONEUTRO

1, 5

REGIMENTAL

25

SANTIAGO

33

SEXAPIL

3

SI, REINA

3,9,14,16,18,21,24,25,35,42

SIMPATIA

3

SIROCCO

3

SIVA

31

TOP-DISSENY

42

TOUR DU MONDE

3

VUELTA AL MUNDO

3

 

Directiva Copyright

28.03.2019

La Directiva europea sobre els drets d'autor en el mercat únic digital "Directiva de Copyright" que va ser aprovat pel Parlament Europeu el passat dimarts dia 26 de març de 2019 pretén a) actualitzar les normes de la Unió Europea en matèria de drets d'autor digitals b) millorar l'accés transfronterer a les obres c) potenciar el mercat interior europeu i harmonitzar el dret substantiu dels Estats europeus per a les plataformes digitals a internet.

L'article més controvertit de la Directiva de Drets d'Autor és l'article 13, perquè exigeix ​​que els serveis d'emmagatzematge i ús de continguts en línia utilitzin mesures "efectives i proporcionades" per garantir que el contingut que pugin als seus sistemes els usuaris no suposin una infracció de copyright, i si no es compleix aquest objectiu els serveis serien responsables de les infraccions.

Aquesta obligació, en principi farà necessari que els serveis utilitzin sistemes de supervisió i filtrat, i suposa un canvi respecte a com venien funcionant fins ara empreses com Youtube.

La Directiva de Copyright no suposa matar internet com defensen les opinions més tremendistes sinó que, simplement, tracta d'adaptar els drets d'autor a l'època actual, ja que la propietat intel·lectual estava construïda en l'era analògica. El que sí és cert és que la Directiva prioritza els drets d'autor per sobre dels drets dels usuaris en matèria de privacitat i drets fonamentals, però sembla just que els creadors siguin retribuïts pel seu treball.

Llei 1/2019 de Secrets Empresarials

27.03.2019

En data 13 de març del 2019 ha entrat en vigor la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials que, com el seu nom indica, defineix, regula i ofereix protecció jurídica pels actius intangibles que constitueixen un pilar esencial per a la innovació i la competitivitat empresarial.

La nova Llei de Secrets Empresarials té l'objectiu de regular, definir i protegir aquests intangibles a més d'establir quan la seva obtenció, utilització o revelació són il·lícites i quines són les accions a emprendre per a la seva defensa.

En primer lloc, aquesta nova norma defineix el secret empresarial com aquell coneixement o informació que sigui secreta, és a dir, que no sigui generalment coneguda, ni fàcilment accessible, que tingui un valor empresarial i que el seu titular hagi pres les mesures raonables per mantenir-la en secret. Per tant, s'exclouen informacions d'escasa importància o aquelles que siguin de coneixement general o fàcilment accessibles en els cercles del sector.

Sobre aquests actius, la llei preveu que el seu titular podrà ser tant una persona física com jurídica, podran pertànyer pro indivís a més d'un titular i ser objecte de transmissió, cessió i llicència, entre altres.

Segurament, un dels aspectes més rellevants d'aquesta nova norma és la definició dels actes que es consideren una obtenció, utilització o revelació il·lícits, que són, entre altres, aquells que tendeixen a accedir o utilitzar el secrets empresarials sense el consentiment del seu titular o ho facin mitjançant l'incumpliment d'un acord de confidencialitat.

A més del catàleg d'infraccions, es preveu també la possibilitat de perseguir no només a la persona qui hagués comès l'il·lícit de manera directa, sinó també a qui l'hagi posat en pràctica per a la fabricació, oferta o comercialització de mercaderies que s'obtinguin beneficiant-se del secret empresarial, sempre i quan tinguéssin coneixement o l'haguéssin hagut de tenir de la infracció i també a tercers de bona fe, aquests darrers amb algunes particularitats.

La norma estableix que el titular del secret, o inclús el seu llicenciatari, podrà iniciar accions contra l'infractor, com diligències de comprovació de fets, mesures cautelars i accions civils per a la declaració de la infracció, cessació dels actes infractors, difussió de la sentència, indemnització de danys i perjudicis, entre altres.

El termini de prescripció de les accions és de tres anys a comptar des de que es té coneixement de la infracció.

Finalment, remarquem que, malgrat que la norma defineix en detall el concepte tant de secret empresarial com d'accessos lícits i il·lícits, no estableix els mitjans de prova que podrien servir per acreditar aquests extrems, deixant en mans dels titulars el deure d'autorregular-se i de comptar amb protocols per a que, en cas que s'inicïin accions legals, puguin servir per demostrar que el secret existia i que tenia aquesta condició, que s'havien adoptat mesures raonables per a mantenir-lo en secret i que es va produir una violació del mateix. Per a més informació sobre les mesures raonables cliqui aquí.

MODIFICACIONS EN LA LLEI ESPANYOLA DE MARQUES

20.03.2019

Com ja els vàrem avançar el passat mes de novembre, en data 14 de gener va entrar en vigor la nova llei de marques.

Una de les novetats és la possibilitat de registrar nous tipus de marca com hologrames, marques tridimensionals, sonores, multimèdia, de posició, de color o de moviment ... i ja estan arribant les primeres sol·licituds de marca en moviment! A la nostra oficina els informarem dels detalls i requisits per dur a terme aquests registres.

Referent als canvis que afecten al sistema d'oposicions i que ja els vàrem avançar, aquests han quedats pendents d'implementació a l'espera d'aprovar un Reglament d'Execució. Malgrat aquesta demora, volem remarcar aspectes importants a tenir en consideració:

Durant el tràmit d'oposició, l'oponent podrà ser requerit a aportar proves d'ús de les seves marques anteriors amb les quals basi l'oposició, sempre i quan aquestes marques portin registrades més de 5 anys des de la data en que es sol·licita la marca impugnada en l'oposició (o de la que reclami prioritat).

Així doncs, els recomanem que tinguin present deixar constància de l'ús de les seves marques, ja sigui mitjançant catàlegs, factures, publicitat i la resta de mitjans amb les que es puguin acreditar.

És recomanable efectuar una revisió de la seva cartera de marques per determinar aquelles marques que podrien ser vulnerables, per manca d'ús o per no disposar de corresponents proves d'ús. Com sempre ens oferim per establir la millor estratègia d'acord amb els seus interessos.

Aprovat l'Avantprojecte de la modificació de la Llei de Marques a Espanya

11.12.2018

S'aproximen canvis en la legislació espanyola de Marques per incorporar la Directiva Europea 2015/2436 sobre aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques.

Recentment va ser aprovat pel Consell de Ministres l'Avantprojecte de la reforma de la Llei de Marques, que preveu la seva entrada en vigor, per a la majoria dels canvis, el proper 14 de gener del 2019. Però la data d'entrada en vigor pot variar durant la seva tramitació parlamentària per a l'aprovació final de la Llei.

Malgrat que la data encara és incerta exposem els canvis més rellevants, separats en tres blocs:

* SOBRE PROCEDIMENT:

Complicacions durant el procés d'oposició?

Per a l'oponent, n'hi haurà! Amb la nova llei, el sol·licitant d'una marca que rebi una oposició podrà requerir a l'oponent que acrediti que la marca amb la qual es basa l'oposició ha estat utilitzada de forma efectiva en el mercat durant els 5 anys anteriors a la data de la sol·licitud de la marca nova, sempre que en aquesta data la marca anterior hagués estat registrada durant més de 5 anys. La impossibilitat d'acreditar l'ús ocasionarà la desestimació de l'oposició, o que continuï únicament per als productes/serveis pels que s'hagi pogut demostrar l'ús.

Es preveu també que els llicenciataris de marques puguin formular oposició.

¿On caldrà recòrrer per anul·lar o caducar marques?

El que fins ara s'havia de resoldre judicialment passarà a ser competència directa de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i les accions de nul·litat o caducitat de marques (per manca d'ús, per similitud amb marques anteriors, etc.) hauran de ser plantejades davant l'OEPM directament, exceptuant quan es plantegin per via de reconvenció davant una demanda per infracció de marca.

Aquest últim canvi entrarà en vigor 4 anys més tard que la resta.

* SOBRE LES MARQUES:

Qui podrà ser titular d'una marca?

Ara s'amplia la legitimació per ser titular d'una marca a qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, residència, etc.

¿Què podrà ser “marca”?

La representació gràfica deixarà de ser un requisit i, teòricament, es podrà registrar qualsevol marca que es pugui representar per mitjà de qualsevol tecnologia, com podrien ser olors o sons. Malgrat això, l'exigència que la marca haurà de ser clara, precisa, autosuficient, accessible, intel·ligible, duradora i objectiva dificultarà el registre de noves modalitats de marca.

¿Marques notòries o reanomenades?

Desapareix la distinció i s'instaura un únic concepte, el de marca reanomenada, si s'acredita que una marca té renom a Espanya (si és una marca espanyola) o a la Unió Europea (si és una marca de la Unió Europea).

* SOBRE ELS DRETS DEL TITULAR DE MARCA

Bloqueig de mercaderies infractores en trànsit

El titular d'una marca quedarà capacitat per actuar contra mercaderies que provinguin de tercers països i portin un signe idèntic a la seva marca, encara que estiguin en trànsit pel mercat espanyol i aquest no sigui el seu destí final. Si el titular de les mercaderies acredita el lloc de destí on van, el titular de la marca no té un dret registrat que li permeti prohibir la seva comercialització, aleshores decaurà el dret del titular a actuar enfront d'aquestes mercaderies.

Límits al dret de marques

D'una banda, es permetrà al titular d'una marca impedir que un tercer utilitzi de manera immune en el mercat un signe semblant com a nom comercial o denominació social, que pugui infringir la seva marca, excepte si es tracta del nom de les persones físiques i sempre que es faci conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial.

D'altra banda, s'elimina expressament la possibilitat que un titular invoqui el seu dret de marca per eximir-se de responsabilitat enfront d'accions per violació de drets de propietat industrial o intel·lectual anteriors de tercers (ja siguin marques o qualsevol altre dret). És a dir que, tenir una marca registrada pot no emparar l'activitat del seu propietari si infringeix la marca anterior (o un altre dret) d'un tercer.

Alerta! Comunicacions fraudulentes

30.10.2018

SUGRAÑES informa que s'estan multiplicant considerablement les comunicacions dirigides a empreses i particulars demanant el pagament de diferents quotes de patents i marques, utilitzant fraudulentament el nom d'entitats oficials. En aquestes comunicacions, fins i tot, s'utilitzen i reprodueixen capçaleres, segells i firmes falses.

Per això, advertim que aquest tipus de comunicacions fraudulentes ni són emeses per cap entitat oficial, ni tenen cap validesa legal. Són comunicacions enviades per REGISTRO CENTRAL DE PATENTES Y MARCAS,  WORLD ORGANIZATION FOR TRADEMARKS, PT ORGANITZATION FOR PATENTS AND TRADEMARKS, INDAB GMBH entre altres. Les entitats oficials estan prenent les mesures necessaries per evitar-les i estem col·laborant al màxim amb elles.

Preguem doncs rebutgin aquestes comunicacions i en cas de dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres. 

RECUPERACIÓ NOMS DE DOMINI I FALS PERFIL A LES XARXES SOCIALS

28.06.2018

Actualment el “cyberphishing”, el registre abusiu i la utilització de mala fe de noms de domini que infringeixen drets de marques és una activitat habitual que impedeix als titulars legítims d'una marca gaudir dels seus drets a Internet. A Sugrañes estem oferint un servei complet per solucionar qualsevol conflicte en noms de domini i, sobretot, en marques.

També està augmentant la suplantació de perfils falsos a les xarxes socials provocant confusió al consumidor i el risc de perjudicar la imatge d'una empresa o marca. El nostre equip d'advocats té una llarga experiència i coneixement en matèria de negociació i recuperació de noms de domini de conformitat amb la Política uniforme i el Reglament de solució de controvèrsies en matèria de noms de domini (la Política), aprovada per la Corporació d'Assignació de Noms i Números d'Internet (ICANN), i la interposició de demandes davant els organismes competents en cada cas, especialitzats en l'Arbitratge i Mediació de solució de controvèrsies en matèria de gTLD i davant els tribunals competents.

En cas de conflicte amb un nom de domini o amb la suplantació del seu perfil a les xarxes socials, contacti amb nosaltres i li oferirem solucions òptimes per a la seva recuperació.

NO TANQUEM A L’ESTIU

25.06.2018

Com cada any a Sugrañes no tanquem per vacances. Estem a la seva disposició per a qualsevol assumpte que precisi dels seus expedients.

AFGANISTAN PASSA A FORMAR PART DE LA MARCA INTERNACIONAL

24.06.2018

El passat 26 de juny 2018 Afganistan va entrar a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 101 estats membres, resultant una opció de registre molt interessant pel seu preu

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES EUROPEU (RGPD)

27.03.2018

El proper 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD) que regula l'obtenció, emmagatzematge i tractament de dades de caràcter personal. Aquesta normativa és d'obligat compliment per a empreses, professionals i particulars que gestionen dades de tercers, ja siguin clients, treballadors, proveïdors, etc.

Algunes de les principals novetats que introdueix aquesta normativa és que no es permetrà el consentiment tàcit en l'obtenció de dades i, en el moment de recollir-les, s'haurà d'indicar expressament la finalitat per la qual s'utilitzaran. Alhora, s'introdueix també la figura del Delegat de Protecció de Dades.

Per això, és convenient revisar si els vostres protocols compleixen els nous requisits. És possible que si la vostra empresa ja està complint amb l'anterior normativa, només calgui fer algunes adaptacions, sense ser necessari fer una implementació de protecció de dades completa, encara que s'haurà de valorar cada cas en concret.

Si esteu interessats en que us realitzem una auditoria i proposta sobre les accions a implementar, indiqueu-nos-ho el més aviat possible amb la finalitat que pugueu estar complint ja amb aquesta normativa abans del proper 25 de maig de 2018.

H&M i el grafiti Revok

27.03.2018

H&M la famosa companyia sueca de moda, el passat 9 de març de 2018 va demandar a un grafiter de Los Angeles anomenat Jason “Revok” Williams, sol·licitant que se li permetés utilitzar uns grafitis de Revok en la seva nova campanya publicitària de roba d'esport per a home “New Routine”.

Abans d'aquesta demanda, el 8 de gener de 2018, l'artista de carrer havia enviat un requeriment a H&M queixant-se per l'ús no autoritzat dels seus grafitis en aquesta campanya, i sol·licitant una compensació per la infracció de drets de propietat intel·lectual.

H&M va contestar al·legant que el grafiti és il·legal i que és un acte de vandalisme i que, per tant, no existien drets d'autor sobre els grafitis. En donar-se a conèixer aquesta demanda es va generar una gran polèmica, i la gent va sol·licitar el boicot a H&M en totes les xarxes socials.

Finalment, la companyia sueca veient la mala imatge que s'estava generant, ha decidit retirar la demanda i ha fet la següent piulada a Twitter: “Respectem la creativitat i l'originalitat dels artistes, no importa el mitjà. Hauríem d'haver actuat de forma diferent en aquest afer. Mai va ser la nostra intenció establir un precedent en relació amb l'art públic o la seva influència, ni discutir la legalitat de l'art de carrer”.

Per últim, H&M ha anunciat que també ha contactat amb Revok per trobar una solució amistosa.

RÚSSIA S'ADHEREIX AL SISTEMA DE LA HAIA

26.03.2018

Des del passat 28 de febrer, Rússia s'ha adherit al Sistema de La Haia.

Amb aquesta adhesió Rússia entra a formar part dels països que engloben la sol·licitud de disseny internacional i que es tradueix en la protecció en una única sol·licitud de fins a 100 dibuixos i/o models industrials en més de 67 territoris i organitzacions intergovernamentals, eliminant així la necessitat de presentar sol·licituds en cada país o regió.

VALIDACIÓ DE PATENTS EUROPEES A CAMBODJA

26.03.2018

Des del passat 1 de març ja es poden validar patents europees a Cambodja. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

Copyright

29.11.2017

La proliferació d'empreses fraudulentes que ofereixen serveis de registre d'obres susceptibles de ser objecte de propietat intel·lectual va en augment.

Des de Sugrañes oferim l'assessorament i els tràmits de registre de les obres davant els registres oficials en la matèria i altres instruments jurídics que permeten mantenir l'obra de forma confidencial i tenir una prova enfront de tercers de la seva autoria.

Si és del seu interès protegir una obra literària, científica, audiovisual, musical, arquitectònica, de dibuix o pintura, entre d'altres, posi's en contacte amb nosaltres i l'assessorarem sobre les possibilitats de protecció i tràmits de registre

Indonesia entrarà a formar part de la Marca Internacional

27.11.2017

El proper 2 de gener de 2018, Indonèsia entrarà a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 100 estats membres. Més informació

Acord de validació amb Tunisia per a les Patents Europees

25.11.2017

L'EPO (European Patent Office) ha signat un acord de validació amb Tunísia que ha entrat en vigor l'1 de desembre. Tunísia és el tercer pais en adoptar un acord de validació similar al que ja disposen al Marroc i a la República de Moldàvia, de manera que el nombre de països que reconeixen les patents europees com a patents nacionals puja ja a 43.

Nou Reglament sobre la marca de la Unió Europea

27.09.2017

Com hem comentat en anteriors publicacions, el 23 de març de 2016 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 2015/2424 del Parlament Europeu i del Consell («Reglament de modificació») pel qual es modifica el Reglament sobre la marca comunitària. Aquest Reglament va introduir canvis importants, alguns dels quals s'han de desenvolupar i implementar a partir de l'1 d'octubre de 2017 amb l'entrada en vigor del Reglament Intern (Reglament d'Execució (UE) 2017/1431 de la Comissió de 18 de maig de 2017) i el Reglament Delegat (Reglament Delegat (UE) 2017/1430 de la Comissió de 18 de maig de 2017).

Els canvis més representatius que es començaran a aplicar tenen com a objectiu l'augment de la seguretat jurídica, així com també l'eficiència i la uniformitat de les disposicions legals en matèria de marques de la Unió Europea. A grans trets, les modificacions que s'aplicaran a partir de l'1 d'octubre de 2017 són:

1. Representació gràfica de les marques. Fins ara la sol·licitud de marca es realitza d'acord amb una representació gràfica de la mateixa. Amb l'entrada en vigor del Reglament de modificació seran acceptables altres formes de representar una marca fent ús de la tecnologia disponible en cada moment sempre que la mateixa sigui prou clara, precisa, completa, fàcil de cercar i accessible.

2. Marques de certificat. S'ha introduït un nou instrument jurídic (semblant a les marques de garantia contemplades en l'actual legislació de marques a Espanya) que permetrà el registre d'un tipus de marca que garanteixi característiques específiques de certs productes i serveis. Aquest nou instrument són les anomenades “marques de certificat”.

La marca de certificat es defineix com una marca que permet distingir productes o serveis que el titular de la marca certifica en quan als materials, la manera de fabricació dels productes o prestació dels serveis, la qualitat, la precisió i altres característiques, a excepció de la procedència geogràfica. Per procedir amb la seva sol·licitud caldrà complimentar uns requisits concrets juntament amb la presentació d'un reglament d'ús que inclogui les característiques, condicions d'ús, proves i mesures de supervisió que aplicarà el titular de la marca.

3. Canvis procedimentals. S'aplicaran noves pràctiques de l'Oficina en matèria de reivindicació del caràcter distintiu adquirit com a reivindicació subsidiària o alternativa; requisits d'admissibilitat de les oposicions per tenir en compte el motiu separat sobre indicacions geogràfiques introduït per l'article 8.6 del Reglament de Marca de la Unió Europea; documentació acreditativa de drets anteriors (l'Oficina «reconeix» totes les bases de dades de les oficines nacionals de la PI, i TMview s'accepta també com a portal a través del qual s'accedeix a les esmentades oficines nacionals»); simplificació dels requisits de traducció; actualització dels mitjans de comunicació amb l'Oficina, eliminant així canals de comunicació ja obsolets.

4. Recursos. Es consoliden en un mateix text les disposicions relatives a les Sales de Recurs que es trobaven en diverses fonts legislatives; nova organització i  estructura de la Sala de Recursos, i noves disposicions clarificadores sobre l'admissibilitat dels recursos.

Tailàndia entrarà a formar part de la Marca Internacional

27.09.2017

El proper 7 de novembre, Tailàndia entrarà a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 99 estats membres. Més informació

LA PUBLICITAT ENCOBERTA A INSTAGRAM, YOUTUBE I XARXES SOCIALS

24.09.2017

Alguns dels anomenats influencers, bloggers o youtubers cobren per penjar fotografies de restaurants o qualsevol tipus de producte o servei. Aquesta pràctica és lícita si s’utilitza amb el hastag #publi #publicitat #anunci o similar. Però la realitat és que sovint això no es té en compte, fet pel qual s'està enganyant al consumidor, qui creu que el suggeriment o recomanació és espontani quan es tracta d'una publicitat pagada. 

Les associacions de consumidors ja estan perseguint casos concrets però el cert és que encara estem lluny de països com els Estats Units o Regne Unit on aquest tema està específicament regulat. Així doncs per perseguir la publicitat encoberta s’està aplicant la Llei General de Publicitat que estableix que qualsevol tipus de publicitat cal que sigui identificada com a tal.

Protecció de la seva marca enfront els dominis GTLDs

23.09.2017

Actualitzem l’enllaç de la llista de noves extensions de domini que ja es poden registrar.

Li recordem que és recomanable protegir adequadament la seva marca en aquella extensió que tingui gran rellevància amb el seu producte o servei, alhora que esdevé una bona oportunitat per obtenir un domini que defineixi ràpidament el seu negoci i l’identifiqui dins del seu sector.

Si disposa d’una marca i necessita protegir-la a Internet, contacti amb nosaltres i li informarem de les opcions de protecció més adequades.

Nou programa d'ajudes

16.09.2017

S'han publicat les bases d'un nou programa per a la concessió de suport financer a projectes de R+D+I en l'àmbit de la indústria connectada 4.0 per a empreses que desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva. Al següent enllaç trobaran més informació.

ACTUALIZACIÓ DE LES TAXES DE L'OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES

11.07.2017

Aquest passat 29 de juny, amb l’aprovació de la Llei de Pressupostos General de l’Estat, s’ha apujat el preu de les taxes en un 1%. Aquest augment no afecta a les taxes recollides a la nova Llei de Patents que va entrar en vigor el passat 1 d’abril, doncs les taxes de patents no han sofert cap variació.

A Sugrañes no incrementem els imports de les despeses i honoraris, per tant, a les factures finals i nous pressupostos quedarà reflectit únicament l’increment de taxes.

Congrés de la INTA a Barcelona

30.05.2017

Durant els dies 20 a 25 de maig va tenir lloc a Barcelona la 139a. edició de la trobada anual de la INTA (International Trademark Association) a la qual van assistir diversos membres de Sugrañes.

Es tracta d’una gran oportunitat per aprofundir en les nostres relacions amb professionals de la Propietat Industrial i Intel·lectual d'arreu del món, i conèixer noves oportunitats que ens permetin oferir millors serveis als nostres clients quan necessiten expandir el seu negoci internacionalment.

Ens ha permès conèixer les novetats jurisprudencials i legislatives més importants de tot el món i noves estratègies de defensa dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual que s’estan desenvolupant en algunes jurisdiccions de gran interès pels nostres clients.

Tenir l’oportunitat d’acollir aquest gran esdeveniment a la nostra ciutat, al que han assistit més de 10.000 persones, ha estat una experiència molt enriquidora que de ben segur tindrà efectes molt positius en el futur.

Nova Llei de Patents a Espanya

27.03.2017

El proper 1 d'abril entrarà en vigor la Nova Llei de Patents espanyola. És una fita important haver arribat a l'elaboració d'aquesta Nova Llei de Patents que substituirà a l'actual Llei del 1986.

La nova Llei modifica substancialment els procediments de tramitació per obtenir una patent a Espanya, com per exemple imposant l'Examen obligatori (abans opcional). A més, s'especifiquen i actualitzen altres aspectes com el dels drets dels inventors i fan necessària la petició i el pagament de les taxes de l'Informe de l'Estat de la Tècnica en realitzar-se la sol·licitud.

La nova Llei inclou també canvis substancials per a la modalitat de protecció del Model d'Utilitat, com per exemple el nou requisit de novetat absoluta o la necessària petició d'un Informe de l'Estat de la Tècnica per poder exercitar accions legals contra suposats infractors.

Alhora, per reduir les càrregues econòmiques, s'estableixen noves reduccions de taxes per a Pymes i persones físiques, a més de les existents per a universitats.

Sens dubte, l'obligatorietat de sotmetre les sol·licituds de patent a un examen substantiu reforça encara més la necessitat de comptar amb un Agent de la Propietat Industrial acreditat per a la preparació, redacció i defensa de les seves sol·licituds.

BRUNEI ENTRA A FORMAR PART DE LA MARCA INTERNACIONAL

22.12.2016

El passat 6 de gener, Brunei Darussalam ha entrat a formar part del Conveni de la Marca Internacional. Amb aquesta nova incorporació, la Marca Internacional engloba ja a 98 estats membres. Més informació

ACORDS D'EXPLOTACIÓ O DE LLICÈNCIA

21.12.2016

Els recomanem que abans d'arribar a acords d'explotació o atorgar llicències, d'una banda puguin fer un bon anàlisi dels drets de patents, marques o dissenys que posseeix l'inventor o l'empresa que els ofereix un dret d'explotació o llicència, i d'altra banda puguin, segons aquest anàlisi, elaborar conjuntament amb un advocat especialista un contracte escrit d'explotació o llicència amb les clàusules que siguin necessàries i segures.

Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el nostre departament Jurídic o de Patents.

La cerca prèvia i l'estudi de viabilitat

14.12.2016

La cerca prèvia i l’estudi de viabilitat són claus abans de registrar una marca i invertir en el seu llançament al mercat.

Per Internet existeixen eines més o menys fiables a l’abast de tothom que cerquen identitats i semblances, però la valoració posterior d’un expert és primordial per analitzar i avaluar fins a quin punt és registrable el nou producte o servei, apart de disposar de diferents bases de dades on de la seva combinació n’obtenim resultats més fiables i acurats per recomanar una protecció adient al nostre client.

La Patent Unitària en el Congrés d'AIPPI celebrat a Milà

29.09.2016

Per Agueda Bondia, Agent davant l'Oficina Europea de Patents

El Congrés internacional AIPPI 2016 es va celebrar en aquesta ocasió a Milà, entre els dies 16 i 20 de setembre, amb gran assistència de professionals de la propietat industrial i intel·lectual, entre els quals es trobaven, en representació de la nostra firma, Elia Sugrañes, directora del departament de marques, i Agueda Bondia, agent del departament de patents.

La sessió matinal del darrer dia del Congrés va generar un gran interès entre els assistents degut a la celebració d'un simulacre de judici davant el Tribunal Unificat de Patents TUP (Unified Patent Court - UPC), augmentat  per la incertesa que ha suposat el BREXIT en quant al futur de l'entrada en vigor de la patent unitària PU (Unitary Patent - UP), que s'albirava molt propera després de llargs anys de negociacions.

A hores d'ara, 25 dels 28 estats membres de la Unió Europea han acordat la seva participació en el nou sistema de la UP ratificant l'Acord relatiu a aquesta. Per a la seva entrada en vigor és necessari que es ratifiqui en almenys 13 estats membres, entre els quals han d'estar França, Alemanya i Regne Unit. Així doncs, davant la decisió per votació al Regne Unit de deixar la UE el passat 23 de juny, el futur de la PU i el TUP és incert i amb tota seguretat suposarà, com a mínim, un retard de la seva entrada en vigor.

Enllaç a la notícia completa 

La Patent Unitària en el Congrés d'AIPPI celebrat a Milà

29.09.2016

Per Agueda Bondia, Agent davant l'Oficina Europea de Patents

El Congrés internacional AIPPI 2016 es va celebrar en aquesta ocasió a Milà, entre els dies 16 i 20 de setembre, amb gran assistència de professionals de la propietat industrial i intel·lectual, entre els quals es trobaven, en representació de la nostra firma, Elia Sugrañes, directora del departament de marques, i Agueda Bondia, agent del departament de patents.

La sessió matinal del darrer dia del Congrés va generar un gran interès entre els assistents degut a la celebració d'un simulacre de judici davant el Tribunal Unificat de Patents TUP (Unified Patent Court - UPC), augmentat  per la incertesa que ha suposat el BREXIT en quant al futur de l'entrada en vigor de la patent unitària PU (Unitary Patent - UP), que s'albirava molt propera després de llargs anys de negociacions.

A hores d'ara, 25 dels 28 estats membres de la Unió Europea han acordat la seva participació en el nou sistema de la UP ratificant l'Acord relatiu a aquesta. Per a la seva entrada en vigor és necessari que es ratifiqui en almenys 13 estats membres, entre els quals han d'estar França, Alemanya i Regne Unit. Així doncs, davant la decisió per votació al Regne Unit de deixar la UE el passat 23 de juny, el futur de la PU i el TUP és incert i amb tota seguretat suposarà, com a mínim, un retard de la seva entrada en vigor.

Cal destacar que el sistema de la patent unitària suposarà un únic títol de patent per a tots els estats membres de la Unió Europea que s'uneixin al nou sistema i serà el TUP, la instància on es resoldran els litigis en què es vegin involucrades les patents unitàries, a diferència dels tribunals nacionals on es decideixen els litigis relatius a les patents europees (EP). El TUP constarà d'un Tribunal de Primera Instància, un Tribunal d'apel·lació i una Secretaria. Alhora, el Tribunal de Primera Instància constarà d'una Divisió central, de Divisions nacionals i de Divisions regionals. Precisament, la Divisió central, que tindrà la seva seu a la ciutat de París, tindrà seccions a Munic i a Londres.

Prèviament a la celebració del simulacre de judici, es va establir un debat sobre les implicacions del BREXIT per al TUP, on van intervenir destacats representants d'institucions de la Unió Europea, de l'Oficina Europea de Patents, d'empreses i professionals de la Propietat Industrial. En resum, el debat va tractar la complicada qüestió de si el Regne Unit ratificarà l'Acord i quan i, en cas contrari, què serà del projecte del TUP. Entre els participants va haver-hi intervencions que van expressar amb força l'opinió que no sols UK havia de ratificar-ho sinó que hauria de fer-ho ràpid i si no fos així, la resta d'Europa no esperaria i el TUP podria entrar en vigor sense UK modificant l'Acord TUP amb “alguns petits canvis tècnics”. Va haver-hi cert consens en que tots desitjaven que el sistema de la Patent Unitària continués endavant amb èxit i que la indústria desitjava que UK fos part del sistema. El pitjor escenari seria aquell en què UK s'unís per a després sortir estant ja tot preparat i en marxa. Opinions formulades des d'UK van considerar que almenys era millor que el seu Govern estigués en una posició d'escolta i reflexió que no haver pres una decisió d'abandonament del projecte de forma immediata. També va quedar representada la postura de grans empreses signants d'una carta a favor de l'avenç del sistema de la PU i el TUP, i preferiblement, amb la participació d'UK.

Pel que fa al simulacre de judici davant el TUP, els jutges i advocats van actuar en un cas on calia decidir sobre la concessió de mesures cautelars davant la divisió italiana del TUP en el context de les preparacions per al llançament d'un producte biosimilar considerant l'existència de dues patents europees del demandant, una sobre un règim d'administració i l'altra sobre una formulació relativa a una proteïna fictícia. La patent del règim de dosi havia superat una oposició davant la Divisió d'Oposició de l'Oficina Europea de Patents i accions de revocació en primera instància a Alemanya i Regne Unit portades a terme d'altra banda, encara que sí que va ser revocada a França. Actualment estava en vigor en diversos països europeus. La patent de la formulació va sobreviure també a un procés d'oposició davant la Divisió d'Oposició de l'Oficina Europea de Patents plantejat per tres oponents, en aquests moments el cas estava pendent d'audiència davant el TBA (Sala de Recursos Tècnica) de l'Oficina Europea de Patents, i la patent estava en vigor en diversos països europeus. L'acusat (fabricant del producte biosimilar) que havia iniciat accions nacionals de revocació contra les dues patents a Itàlia, produïa a Itàlia i pretenia vendre en diversos països en uns dos mesos. El demandant preveia una disminució del preu del producte en el mercat del 25%, encara que el demandat al·legava que només vendria el seu producte un 10% més barat.

Els procediments en primera instància van tractar diversos temes, entre ells la jurisdicció, la validesa i la infracció, la prova per a unes mesures cautelars i si s'havia d'atorgar una compensació encreuada per danys.

Després d'encertades i dinàmiques intervencions dels advocats d'ambdues parts i interpel·lacions per part dels jutges, el TUP va concedir la mesura cautelar sol·licitada, l'abast de la qual es va establir que comprengués tots els actes de fabricació en qualsevol estat membre en què la patent tenia efecte. La decisió es va basar en que una acció nacional de revocació no podia torpedinar la jurisdicció del TUP per concedir mesures cautelars. Segons es va argumentar, l'Art. 35 de Brussels I Recast Regulation, permet que el TUP pugui concedir mesures cautelars perquè el TUP és tractat com un estat membre.

Durant la pausa per al cafè, la part demandada va interposar un recurs davant el Tribunal d'Apel·lació del TUP, al capdavant del qual va actuar la Jutge Principal Marina Tavassi de Milà (que recentment ha estat nomenada per a la Cort d'Apel·lació italiana en la vida real). La qüestió va versar en aquesta ocasió sobre si es podien admetre noves evidències, en particular proves que demostraven que el perit que va exercir de testimoni per al demandant havia estat deslleial en proporcionar el seu testimoni o proves ometent que una divulgació en contra de l'activitat inventiva de la invenció relativa al règim d'administració havia tingut lloc en una conferència celebrada abans de la data de prioritat d'una de les patents. La Jutge va decidir desestimar l'admissió de la prova per un nombre de raons, argumentant que no seria determinant en la disputa del cas perquè només feia referència a una de les dues patents en joc.

La celebració d'aquest simulacre va esdevenir un gran encert per part de l'Organització i va permetre donar a conèixer de primera mà, encara que de manera ficticia, com es podran desenvolupar els judicis davant primeres i segones instàncies si el TUP arriba finalment a materialitzar-se.

Patent Box

28.09.2016

Amb l'objectiu d'incentivar activitats d'I+D+i s'ha aprovat una modificació de la política fiscal anomenada “Patent Box”, on la seva regulació ha estat recentment actualitzada en la Llei de l'Impost de Societats.

El “Patent Box” és un incentiu fiscal que permet la reducció en un percentatge que pot aconseguir, segons l'actualització, fins a un 60% dels ingressos a integrar en la base imposable (exempció d'impostos immediata) procedents de la gestió del dret d'ús o explotació d'actius intangibles com patents, dibuixos o models, planols, fórmules o procediments secrets.

L'incentiu fiscal es configura com una reducció del 60% de les rendes (diferència positiva entre els ingressos i les despeses relatives a l'intangible objecte de cessió) derivades de la cessió o transmissió d'aquests intangibles.

Qualsevol tipus d'empresa pot beneficiar-se de l'incentiu mentre hagi creat els actius objecte de cessió o transmissió, almenys, en un 25% del seu cost.

A més, hi ha la possibilitat de sol·licitar a l'Administració Tributària acords previs de qualificació dels actius i/o de valoració dels mateixos que atorguin seguretat jurídica a l'aplicació de l'incentiu.

Enllaços d'interès:

 

 

Recordi, protegeixi la seva app!

20.09.2016

En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre d'APPs (aplicacions informàtiques) per a smartphones i tauletes, generant noves vies de comunicació i també oportunitats de negoci en el món empresarial.

Per això, abans de llançar al mercat una nova APP, és molt important obtenir des d’un principi els drets prioritaris de marca tant del nom que li donarem a l'APP com també de la seva icona, sense oblidar protegir i registrar el software mitjançant els drets de propietat intel·lectual.

Si està interessat en que l'orientem i analitzem la viabilitat del seu registre no dubti en contactar amb nosaltres i el nostre equip l'ajudarà en tot el procés.

La protecció de la seva marca a Internet i a les xarxes socials

29.06.2016

Entrevista a Mariola Caballero

Hem entrevistat a la Mariola Caballero, Advocada i Sotsdirectora del Departament de Marques de Sugrañes, per aclarir alguns dels dubtes que més ens plantegen els nostres clients sobre la protecció de la seva marca a Internet i a les xarxes socials.

Disposar de la reserva d'un nom de domini atorga algun tipus de protecció sobre la marca?

El registre d'un nom de domini no atorga automàticament al seu titular un dret per protegir una marca amb la mateixa denominació, doncs en l'àmbit marcari regeix el principi de “first right basis”, és a dir, qui primer registra és qui primer té el dret.

Per això, la nostra recomanació és sol·licitar la protecció de la marca i del nom de domini conjuntament.

Com puc protegir la meva marca per fer-ne ús de manera segura a les xarxes socials i a Internet?

És important que la marca estigui correctament protegida per als productes i/o serveis comercialitzats pel seu titular, així com també al territori d'interès.

Si l'activitat que se'n fa a les xarxes socials es correspon amb l'àmbit de protecció de la marca, davant qualsevol divergència que pugui sorgir, el titular de la marca tindrà eines per defensar que el seu ús és legítim i perseguir qualsevol ús de tercers que es pugui considerar il·legítim.

Un perfil de Twitter o Facebook pot ser desactivat?

En el cas que un perfil de qualsevol xarxa social sigui utilitzat de manera que suplanti la identitat del legítim titular, realitzi competència mitjançant un aprofitament injust de la seva reputació i/o marques o bé sigui utilitzat de manera que generi descrèdit per al titular de la marca, entre altres, és possible iniciar accions pel cessament d'aques ús, així com per a l'eventual eliminació del propi perfil social.

Si disposo d'una aplicació (APP) convé sol·licitar protecció de la meva marca per l'APP?

Efectivament, és molt recomanable protegir el gràfic de l'aplicació com a marca amb la finalitat de ser l'únic titular que pugui fer-ne ús, impedint que tercers no autoritzats puguin utilitzar el mateix o un semblant.

Indepentment de l'anterior, depenent de les característiques tècniques i la funcionalitat d'aquesta aplicació, podria valorar-se la seva protecció també mitjançant altres drets de Propietat Industrial, com ara una Patent o un Model d'Utilitat.

Si detecto algun ús fraudulent de la meva marca a Internet, com he d'actuar? necessito un advocat?

Quan hi ha indicis que un tercer està utilitzant una marca aliena de forma no autoritzada, abans de realitzar cap acció, la nostra recomanació és aconseguir el major número de proves possibles que facilitin l'acreditació de la possible infracció.

La casuística de conflictes i problemes a Internet és molt diversa i, podem dir que cada dia apareixen interlocutors més especialitzats en abusos, usurpacions i utilització de marques alienes.

És per això que, si bé en determinades instàncies del procediment la contractació d'un advocat no és preceptiva, recomanem consultar a un especialista en la matèria amb l'objectiu d'assessorar-lo sobre la millor estratègia a seguir en cada situació.

NOVA BASE DE DADES PER LA LLUITA CONTRA FALSIFICACIONS A LA XINA

29.06.2016

L'Oficina de Marques de Xina està creant una base de dades en col·laboració amb l'Administració d'Indústria i Comerç de Xina a fi d'establir mecanismes conjunts en la lluita contra la pirateria i falsificacions en aquest país.

Així, l'Administració d'Indústria i Comerç quan, durant la tasca diària d'inspecció del mercat, detecti possibles falsificacions de productes podrà contactar amb els titulars de marca (si tenen domicili a la Xina) o bé amb els seus representants per comunicar-los de forma àgil i efectiva les possibles infraccions.

Si estan interessats en inscriure's en aquesta base de dades, els agrairem ens ho confirmin abans del dia 18 de juliol de 2016 i els informem que la tramitació i alta en aquest sistema no tindrà cap cost associat. Si posteriorment es detectés alguna falsificació i és del seu interès iniciar accions, els faríem arribar el corresponent pressupost.

Confiem que aquest sistema sigui d'utilitat i permeti dur a terme una lluita efectiva contra les falsificacions i, per a això, recomanem que es donin d'alta a fi d'ampliar les eventuals mesures de protecció de les seves marques en un país on hi ha un elevat nombre de conflictes marcaris i de falsificació. 

BREXIT

26.06.2016

Mentre el procés de negociacions no hagi finalitzat, el Regne Unit segueix sent un estat membre de la Unió Europea i de la Marca a la Unió Europea, per tant amb tots els seus drets i obligacions de Propietat Intel·lectual.

A partir d’ara caldran acords per establir la composició de la nova trajectòria. L’Oficina Europea de Patents (l’EPO), mitjançant el seu President Benoît Battistelli, avança que el resultat del referèndum no té conseqüències, ni efectes en les patents europees al Regne Unit, però anuncia que els Estats membres i el Regne Unit hauran de trobar, en breu, una solució per la implementació de la Patent Unitària.

Tan aviat tinguem novetats de com afectarà el Brexit als expedients amb efectes al Regne Unit dels nostres clients, n’informarem puntualment. 

Nou procediment d'oposició a Mèxic

19.06.2016

A partir del proper 30 d'agost de 2016 serà possible presentar oposicions contra noves sol·licituds de marca a Mèxic que puguin col·lisionar amb els seus drets i interessos prioritaris en aquest país, ampliant-se així les estratègies de defensa de la seva marca a nivell administratiu.

Nou compte de correu

18.06.2016

Amb la finalitat d'agilitzar qualsevol tràmit que afecti a la seva marca, hem creat un nou compte de correu electrònic trademarks@sugranes.com, fet pel qual a partir d'ara algunes de les comunicacions habituals les rebran des d'aquest nou compte i de la que vostès també poden fer-ne ús quan ho precisin.

En qualsevol cas, els nostres comptes de correu habituals segueixen en ple funcionament i ús.

Alimentaria 2016

23.04.2016

La Fira de l'Alimentària en el seu 40è. aniversari ha estat un èxit tant d'expositors com de visitants. Enguany, Alimentària ha servit per a deixar constància del creixement del negoci internacional i de la demanda interna.

Fins a 4.000 empreses expositores procedents de 78 països diferents i prop de 140.000 visitants registrats confirmen que el sector de l'alimentació i les begudes està experimentant una expansió important amb un potencial tant nacional com internacional per a l'activació de l'economia.

Aquest any es pot destacar l'aposta de la majoria de les empreses en revisar els seus productes i serveis amb un inevitable treball d'innovació desenvolupant així nous productes, processos, marques, maquinària i un llarg etcètera per tal de donar resposta a les noves tendències de mercat i a les noves necessitats dels diferents tipus de consumidors que, cada cop, estan més informats sobre tot allò que està relacionat amb l'alimentació.

L'esforç de cada empresa per donar a conèixer les seves propostes en aquesta fira, i concretament en l'Alimentària d'enguany, amb una multitud i ampli ventall d'empreses, ha de ser considerat i mereix la seva felicitació.

Col·laborar amb les empreses a protegir les seves marques, patents o dissenys és la nostra raó de ser, i veure en directe el resultat d'aquestes proteccions complementa i dóna satisfacció al nostre objectiu de donar suport als nostres clients en els seus nous desenvolupaments.

Declaració de modificació de l'enunciat de productes i serveis davant l'EUIPO

19.04.2016

Tal com varem informar en anteriors publicacions, el passat 23 de març de 2016 va entrar en vigor el Reglament de Marca Comunitària (UE) No. 2015/2424.

Entre les modificacions incloses es troba la possibilitat per als titulars de Marques sol·licitades abans del 22 de juny de 2012 i registrades abans del 23 de març de 2016, que continguin el títol íntegre de l'enunciat conforme a la classificació de Niça en vigor en data de la seva sol·licitud, de presentar fins al proper 24 de setembre de 2016 una declaració davant l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO) sol·licitant la modificació de l'enunciat de productes i serveis de les seves Marques. Les declaracions seran sotmeses a examen per l'EUIPO i la seva aprovació dependrà del criteri discrecional de l'examinador. 

Estem a la seva disposició per valorar si els productes i/o serveis efectivament comercialitzats, es troben protegits sota el tenor literal dels enunciats de les Marques sol·licitades abans del 22 de juny de 2012 ja que, en cas contrari, aquests són susceptibles de modificació.

Exemples il·lustratius: 

“Estotjos per a rellotges [presentació]” no s'entenen compresos en el tenor literal del títol de l'enunciat de la classe 14; o “Publicació de llibres; publicació de textos que no siguin publicitaris” tampoc es troben compresos en el tenor literal del títol de l'enunciat en classe 41; entre d'altres.

SUBVENCIONS DE PATENTS I MODELS D'UTILITAT

30.03.2016

Li informem que el passat dijous dia 31 de març de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció finalitza el proper dia 30 d'abril de 2016. Poden contactar amb nosaltres si desitgen que tramitem la seva subvenció.

Nova obligació en l'exportació de productes a Egipte

19.03.2016

El Ministeri de Comerç i Indústria d'Egipte ha adoptat el Decret 43/2016, mitjançant el qual s'exigeix a les empreses estrangeres que exportin determinats productes a Egipte, a estar inscrites en el Registre GOEIC (per les seves sigles en anglès General Organization for Export and Import Control).

Aquesta nova obligació ha entrat en vigor en data 16 de març de 2016 i afecta a companyies i fabricants que siguin titulars de marques registrades a Egipte que exportin cap a aquest cap país els productes indicats en aquest enllaç.

Així doncs, donat el cas que no s'acompleixi amb aquest requisit d'inscripció, les autoritats egípcies podrien impedir l'entrada de les mercaderies al seu territori.

En cas d'estar afectats per l'anterior normativa, els recomanem que s'inscriguin en aquest registre. Nosaltres podem assistir-los i representar-los davant les autoritats egípcies a tals efectes. 

Protecció de la seva marca enfront els nous dominis GTLDs

17.03.2016

Actualitzem l’enllaç de la llista de noves extensions de domini que ja es poden registrar.

Li recordem que amb el llançament dels nous dominis GTLDs (Generic Top Level Domains) és recomanable protegir adequadament la seva marca en aquella extensió que tingui gran rellevància pel seu producte o servei, alhora que esdevé una bona oportunitat per obtenir un domini que defineixi ràpidament el seu negoci i l’identifiqui dins del seu sector.

Si disposa d’una marca i necessita protegir-la a Internet, contacti amb nosaltres i li informarem de les opcions de protecció més adequades.

La protecció d'un Disseny

08.03.2016

Entrevista amb Agueda Bondia

Hem conversat amb l'Agueda Bondia, Agent de la Propietat Industrial, Agent davant l'Oficina Europea de Patents i Agent de Marques i Dissenys Comunitaris, per aclarir alguns dels dubtes que més ens plantegen els nostres clients sobre la protecció d'un Disseny

En quins casos aconsellaries registrar un Disseny? Aconsellaria el seu registre quan el Disseny és el fruit d’un treball enfocat en la diferenciació d’un producte (o una part del mateix) de la resta, destacant per la seva singularitat en quant a l’aparença que es deriva de característiques com les seves línies, contorns, formes, colors, textures, materials, o de la seva ornamentació, etc. El disseny d’un producte és un valor afegit i en molts casos un factor clau perquè el públic o els clients es decantin per un producte enfront d’altres.

Què es pot registrar com a Disseny? Pràcticament l’aparença de qualsevol article industrial o artesanal pot ésser objecte d’un Disseny, incloent, entre d’altres coses, embalatges, símbols gràfics, caràcters tipogràfics i les parts de productes que es puguin muntar i tornar a desmuntar. Es poden registrar des d’articles de moda com sabates o joies fins a mobles, carrosseries de cotxe, joguines, etc.

Quins efectes i drets obtinc al registrar un Disseny? Al protegir un Disseny mitjançant el seu registre, el titular obté uns drets exclusius per impedir la seva reproducció o imitació no autoritzada per part de tercers.

Quina vigència té un Disseny? Fins quan puc fer-ne ús? La vigència màxima d’un Disseny varia segons l’àmbit territorial que contempli el Disseny. Per exemple, un Disseny a Espanya, conegut com a “Disseny Industrial”, un cop s’ha concedit el seu registre, té una durada de 5 anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de registre i es pot renovar per un o més períodes successius de 5 anys fins a un màxim de 25 anys des de la data de presentació.

Es poden demanar múltiples variants en una mateixa sol·licitud? Com en la pregunta anterior, depèn de l’àmbit territorial del registre de Disseny.

Avantatjosament,  en el cas del Disseny Industrial una única sol·licitud de registre pot comprendre múltiples variants de disseny, fins a un màxim de 50, sempre i quan totes les variants facin referència a productes que pertanyen a una mateixa classe de la Classificació Internacional de Dibuixos i Models Industrials establerta per l’Arranjament de Locarno. Aquest última limitació no regeix en el cas d’ornamentacions bidimensionals. La sol·licitud múltiple haurà d’incloure almenys una representació de cadascuna de les variants, amb indicació dels productes als quals s’apliquin.

En el cas d’un Disseny Comunitari també és possible demanar protecció per a múltiples variants.

Si ja he donat a conèixer el disseny el puc registrar? Depèn del temps que hagi passat des de que s’hagi donat a conèixer. Un avantatge en aquest sentit és que existeix un període de gràcia de 12 mesos durant el qual la divulgació del disseny realitzada pel seu autor o per un tercer com a conseqüència de la informació facilitada per ell no perjudica la possibilitat de registrar-lo. Aquests 12 mesos permeten a qui serà el titular del Disseny provar-lo en el mercat sense que es perdi la novetat del Disseny, que és un requisit indispensable pel seu futur registre, i d’aquesta manera, si obté l’interès que buscava, protegir-lo abans que finalitzin els 12 mesos.

Existeix un disseny per Europa? Existeix el que s’anomena Disseny Comunitari, que dóna una protecció unitària en tots els països de la Unió Europea. L’organisme de la Unió Europea encarregat d’administrar el Disseny Comunitari és l’Oficina d’Armonització del Mercat Interior (OAMI) amb seu a Alacant. Aprofito per comentar que a partir del 23 de març de 2016 aquest organisme canviarà de nom i passarà a dir-se Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europa (EUIPO).

Cal sol·licitar directament el disseny a tots els països que vull la protecció? No és necessari, ja que es pot començar per presentar una primera sol·licitud de disseny en un país o regió i abans de finalitzar un període de prioritat de 6 mesos, és possible presentar, en base a la primera sol·licitud, altres sol·licituds de dissenys a d’altres països que siguin Estats membres del Conveni de Paris o de l’Acord pel qual es va crear l’Organització Mundial del Comerç. 

Per exemple, es pot començar presentant una sol·licitud de Disseny espanyol, conegut també com a Disseny Industrial, i abans que es compleixin 6 mesos presentar una sol·licitud de Disseny Comunitari i/o un Disseny a Estats Units (anomenat Design Patent Application), al Canadà, al Japó, etc., és a dir, allà on vulguem aspirar a obtenir la protecció. En comptes de començar per un Disseny espanyol, també es pot començar presentant un Disseny Comunitari i abans de finalitzar el període de prioritat de 6 mesos, presentar respectives sol·licituds allà on interessi.

Una altra opció a tenir en compte és la de sol·licitar un Disseny Internacional, que s’emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per països que estan integrats en l’Arranjament de La Haia. Aquest sistema permet al titular la protecció en diversos països mitjançant la presentació d’una sol·licitud en un idioma, pagant un conjunt de taxes en una única divisa, a més de la simplificació i unificació d’una sèrie de tràmits com l’examen formal i la publicació, en comptes de fer-ho país a país. Cal dir que en un Disseny Internacional es pot designar el conjunt de països de la Unió Europea en bloc, mitjançat el Disseny Comunitari.

Subvencions per a Invencions

22.02.2016

Els avancem que recentment l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha confirmat que aquest any s'obrirà una nova convocatòria de subvencions per recuperar part de les despeses en concepte de taxes oficials i traduccions per als models d'utilitat o patents a Espanya i/o estranger de titulars espanyols.

La convocatòria i bases oficials encara no s'han publicat però es preveu que durant el mes de març (justament després de Setmana Santa) es publiquin els requisits i terminis per sol·licitar aquestes ajudes i que segurament serà d'un mes a partir de la seva publicació.

Com en anteriors edicions, constarà de programes d'ajudes: un pel Foment de Patents i Models d'Utilitat a l'Exterior i l'altre pel Foment de Patents i Models d'Utilitat Espanyols (per a Pymes). Es destinaran 4.320.900 d'euros (prop de 400.000 d'euros més que l'any passat) al primer programa i 231.800 d'euros (xifra semblant a la de l'any passat) al segon programa per a Pymes.

Les actuacions subvencionables per al programa a l'Exterior són les taxes associades a sol·licituds regionals o nacionals, recerques, exàmens, anualitats europees prèvia concessió, concessions i traduccions de memòria completes sempre que provinguin d'una prioritat Espanyola (sol·licitud de patent o model d'utilitat espanyol, sol·licitud europea o PCT presentada a Espanya) o sol·licituds Europees o PCT presentades a Espanya.

Les actuacions subvencionables del programa Nacional per a Pymes són les taxes de sol·licitud de patents o models d'utilitat i les taxes de l'Informe de l'Estat de la Tècnica.

Com ja és habitual en el nostre despatx, els confirmem que aquest any podrem novament ajudar-los a tramitar aquestes ajudes. Qualsevol dubte que tinguin, estem a la seva disposició.

Examen de Patentabilitat de la Nova Llei de Patent a Espanya

17.02.2016

Un dels requisits de patentabilitat més rellevants de la Nova Llei de Patents a Espanya que entrarà en vigor el proper 1 d'abril del 2017 és el nou i únic procediment de concessió de les Patents.

S'estableix un procediment amb examen obligatori durant el qual s'avaluarà, entre altres, el compliment dels requisits de novetat i activitat inventiva, a diferència del sistema anterior que contemplava també la possibilitat que no s'examinessin aquests aspectes de la patent.

L'actual Llei de Patents permet l'obtenció d'un títol de concessió encara que la invenció que queda protegida no reuneixi algun dels requisits de novetat i activitat inventiva fet que, com indica el preàmbul de la Nova Llei, en ocasions acaba per traslladar als competidors el cost i la càrrega d'anul·lar patents que mai haurien d'haver estat concedides, i propicia falsejaments de la competència basats en títols on la presumpció de validesa només pot ésser destruïda en via judicial.

L'examen substantiu obligatori de la Nova Llei de Patents té per objecte la comprovació que tant la sol·licitud de patent com la invenció, que constitueix el seu objecte, compleixen tots els requisits, formals, tècnics i de patentabilitat establerts en la Llei.

L'obligatorietat de sotmetre les sol·licituds de patent a examen pot, en ocasions, repercutir en l'estratègia de protecció recomanada. Per exemple, poden donar-se situacions on la figura del Model d'Utilitat –que no se sotmet a un examen substantiu durant el seu tràmit de concessió- pot resultar més efectiva per a l'obtenció d'un dret de protecció vàlid, ben sigui directament o per la via de conversió d'una sol·licitud de Patent a Model d'Utilitat.

 

 

ALERTA PAGAMENTS ENGANYOSOS

16.02.2016

Tal com els varem avançar, el nou Reglament de la Marca Comunitària entra en vigor el proper 23 de març. El nom de la Marca Comunitària i el de l'Oficina que tutela aquests drets, actualment Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI), seran objecte de canvi de nom passant a denominar-se “Marca de la Unió Europea” i “Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea” respectivament.

Aquests darrers dies l'OAMI està alertant als usuaris i molt especialment durant l'actual període transitori fins que modifiqui el seu nom, que mostrin especial precaució si reben qualsevol correu on se'ls demani el pagament per serveis relatius a marques o dibuixos i models. Recordin que l'OAMI mai envia factures o cartes sol·licitant el pagament directe pels seus serveis, sinó que tot es tramita mitjançant el corresponent Agent, en aquest cas Sugrañes.

Alguns usuaris han informat de la recepció de factures amb logos o capçaleres molt semblants als de l'OAMI i fins i tot, en alguns casos, molt semblants al seu nou nom.

Poden consultar exemples de factures falses rebudes pels usuaris en aquest enllaç. Si reben correspondència dubtosa, contactin amb nosaltres.

Nou Reglament de la Marca Comunitària. Canvis més rellevants

30.01.2016

El passat 24 de desembre de 2015 es va publicar el Reglament de la Marca Comunitària (UE) Núm. 2015/2424 i una nova Directiva de Marques, modificant el sistema de Marques a Europa. El nou Reglament entrarà en vigor el proper 23 de març de 2016, si bé no totes les modificacions tindran efectes en aquesta data. 

Els canvis més rellevants són: 

1. La Marca Comunitària passarà a anomenar-se Marca de la Unió Europea, i l’OAMI serà rebatejada com a Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea. 

2. Les noves sol·licituds de marca no hauran de ser representades gràficament, afavorint així el registre de les marques no tradicionals. A partir d’ara les marques hauran d’inscriure’s a l’Oficina en la forma que permeti a les autoritats i consumidors determinar allò protegit pel registrant. 

3. Les taxes de sol·licitud de les noves Marques de la Unió Europea únicament inclouran una classe de productes o serveis. S’hauran d’abonar taxes addicionals per a cada classe addicional. 

4. Les falsificacions en trànsit a la Unió Europea constituiran una violació dels drets dels titulars de marques. Actualment, els productes en trànsit, en termes generals, no suposaven una violació de drets marcaris. 

5. Es crearà un nou concepte de marca, les Marques de Garantia, que podran ser utilitzades per entitats autoritzades, amb l’objectiu de certificar als consumidors que els productes i/o serveis reivindicats tenen unes característiques determinades. A Espanya ja existien. 

6. L’ús d’una marca registrada per un tercer, sense el consentiment del titular, com a nom comercial o nom de la societat mercantil constituirà una infracció d’ús de la marca. 

7. En relació a les proves d’ús, a diferència de l’establert reglamentàriament fins al moment, la part acusada podrà sol·licitar al propietari de la marca anterior (mínim de cinc anys de registre) proves d’ús de les seves marques a l’inici del procediment d’infracció de marca. 

8. Igual que succeeix actualment amb les Marques Comunitàries, les Oficines nacionals de Propietat Industrial hauran de crear els mecanismes adients per poder oposar-se o iniciar accions de nul·litat i cancel·lació de marques administrativament, evitant així haver d’anar a Tribunals, facilitant conseqüentment aquestes accions. 

9. El procediment de registre de marques, incloent dates de sol·licitud i estàndards per classificar productes i serveis, serà harmonitzat a tota la Unió Europea. S’atorgaran 6 mesos als titulars de marques registrades per verificar que la llista de productes i serveis registrats es correspon amb la seva activitat vigent.  

10. En el marc de la publicitat comparativa, es podrà utilitzar la Marca de la Unió Europea o la marca nacional d’un tercer, sempre i quan es respecti la Directiva 2006/114 en matèria de Publicitat enganyosa i comparativa. 

Primera edició dels premis Design Europa

28.01.2016

Amb l'ànim d'incentivar la innovació, s'organitza la primera edició dels premis Design Europa, destinats a celebrar l'excel·lència dels dissenys i models en l'Unió Europea, oberta a empreses i particulars titulars d'un disseny o model vigent.  

El termini per presentar les candidatures es va iniciar l'1 de febrer i finalitza el proper 15 de juliol de 2016. En aquest enllaç poden obtenir més informació. Destacar-los que els premis es reparteixen en tres categories:

1. Indústria (empreses de 50 treballadors o més i amb un volum de negoci de més de 10 milions d'euros);

2. Empreses petites i emergents (empreses de menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci o balanç general inferior a 10 milions d'euros, o empreses creades amb posterioritat a l'1 de gener de 2013);

3. Premi especial a una trajectòria professional dedicada al disseny.

La protecció a les STARTUPs

27.01.2016

Les empreses de nova creació, habitualment relacionades amb el món tecnològic i amb grans possibilitats de creixement, conegudes com STARTUP, han de tenir cura, com qualsevol altra empresa, de protegir ràpidament els seus drets en Propietat Industrial i Intel·lectual.

Hi ha moltes empreses com Google, Twitter, Facebook, Tuenti, Privalia, etc que es varen iniciar com startups i amb el pas dels anys s’han convertit en gegants empresarials, on una bona protecció inicial de les seves marques, patents i dissenys han estat clau.

A Sugrañes t’analitzem la protecció que més et convé per la teva Startup.

NOUS NOMS DE DOMINI .BARCELONA

30.12.2015

Els informem que des del 12 de gener estan ja disponibles pel seu registre els nous noms de domini .barcelona.

S’obre una primera fase inicial on tenen preferència, segons unes prioritats establertes, els titulars de marques registrades en el Trademark Clearinghouse (TMCH), les Administracions Públiques amb competències a Barcelona, o els titulars de marques no inscrites en el TMCH però amb efectes a Espanya, entre d'altres. Els recordem que el Trademark Clearinghouse (TMCH) és una base global de marques autoritzada per ICANN que permet als titulars de marques que les hagin inscrit al sistema TMCH registrar dominis durant la fase inicial o "sunrise" amb les noves extensions GTLDs que es van obrint.

A partir del 15 de març del 2016 aquesta extensió passarà a disposició de tothom, sota la premissa del dret de prioritat registral ("qui primer arriba, primer registra"). 

Si estan interessats en aquesta protecció i necessiten més informació, poden posar-se en contacte amb nosaltres per donar-los més detalls.

Incorporació com a Sòcia

29.12.2015

Mariola Caballero s'incorpora com a SÒCIA juntament amb Pere Sugrañes, Elia Sugrañes, Pau Sugrañes, Gerardo de Lucas, Lluis Vilalta i Àgueda Bondia.

 

Avís de frau

28.12.2015

SUGRAÑES informa que s'estan multiplicant considerablement les comunicacions dirigides a empreses i particulars demanant el pagament de diferents quotes de patents i marques, utilitzant fraudulentament el nom d'entitats oficials, com per exemple el nom de REGISTRO CENTRAL DE PATENTES Y MARCAS (inexistent). En aquestes comunicacions, fins i tot, s'utilitzen i reprodueixen capçaleres, segells i firmes falses.

Per això, advertim que aquest tipus de comunicacions fraudulentes ni són emeses per cap entitat oficial, ni tenen cap validesa legal.

Preguem doncs rebutgin aquestes comunicacions i en cas de dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres.

Models d'Utilitat al 2017

26.12.2015

Amb motiu de la Nova Llei de Patents (Llei 24/2015) quan la seva entrada en vigor serà el proper 1 d'abril de 2017, els informem que una de les modificacions més rellevants serà la relativa al requisit de novetat exigit per als Models d'Utilitat.

En la Nova Llei de Patents, el requisit de novetat per a Models d'Utilitat s'equipara al que actualment s'exigeix per a les Patents, és a dir, s'exigirà una novetat Mundial per a les invencions protegides com a Model d'Utilitat.

Això implica un canvi important respecte al que s'ha vingut exigint fins ara, canvi que comportarà un major grau de dificultat en el registre d'un Model d'Utilitat.

Conseqüentment, si pot resultar d'interès buscar algun tipus de protecció a nivell nacional per a una solució tècnica coneguda a l'estranger pero no divulgada encara a Espanya, seria convenient realitzar els tràmits oportuns per sol·licitar un Model d'Utilitat abans del 2017.

Evidentment, cada cas ha de ser analitzat particularment. En aquest sentit, poden posar-se contacte amb nosaltres quan ho considerin oportú per valorar el seu cas de forma especial.

Nova reforma legislativa europea sobre Marques Comunitàries

16.12.2015

El passat 15 de desembre de 2015, el Parlament Europeu va aprovar la Reforma Legislativa Europea sobre Marques Comunitàries. 

Com principals novetats, i tal com els vàrem avançar fa uns dies, l'OAMI modificarà el seu nom i passarà a anomenar-se EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i la Marca Comunitària es reconeixerà amb les sigles EUTM (EU Trade Mark).

Destaquem també que s'ha establert un sistema d'«una taxa per cada classe de producte i/o servei», el que permetrà als titulars de marca sol·licitar la seva protecció d'acord amb les seves reals necessitats empresarials i amb un cost d'acord amb aquestes.

Protecció com a Disseny

29.11.2015

Recordi que es pot sol·licitar la protecció de punts de venda, disposició de botigues, restaurants i/o aparadors mitjançant la figura del Disseny. La mateixa Oficina Espanyola de Patents i Marques va emetre un comunicat recordant l'existència d'aquest tipus de protecció.

Els adrecem a la notícia que varem publicar el passat mes de setembre i on els informàvem de les diferents formes de protecció via Disseny Industrial.

Canvi de nom de l'Oficina d'Armonització del Mercat Interior

29.11.2015

L’OAMI, Oficina d’Armonització del Mercat Interior (marques i dissenys comunitaris) està pendent que es publiqui l’aprovació del seu nou nom "EUIPO", European Union Intellectual Property Office, resultat de la reforma del sistema legislatiu a Europa.

Durant els propers mesos entrarà en vigor una nova Directiva i Reglament Comunitari que modificarà el sistema vigent. Anirem informant per parts dels punts més destacats.

Únicament podran invocar-se els drets de Propietat Industrial per perseguir còpies i/o falsificacions dels seus productes en el mercat

19.11.2015

Recentment l'Audiència Provincial de Madrid ha dictat la Sentència 647/2015, en la que es reitera l'anterior jurisprudència que establia que els drets de propietat intel·lectual no són l'eina adequada per perseguir penalment a aquells que fabriquin, importin, posseeixin, utilitzin, ofereixin o introdueixin en el comerç productes que resultin còpies o falsificacions.

L'Audiència estableix / recorda que la propietat intel·lectual protegeix els drets sobre una obra artística, literària o científica en si mateixa, però no n'hi ha prou per perseguir còpies de productes que incorporin aquestes obres artístiques, ja que el que es perseguiria no és la utilització o explotació de l'obra en sí, sinó la comercialització del producte que la incorpora. En aquest cas, l'obra jugaria el paper de marca, on la funció principal no és una altra que diferenciar en el mercat aquest producte dels de la competència.

En definitiva, la Sentència desestima les pretensions d'una coneguda marca de roba (moda, sector retail...), i caldrà esperar per comprovar si la mateixa és recorreguda.

La importància de la propietat industrial en la economia

30.10.2015

L'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (anomenada OAMI) ha realitzat un altre estudi en el sí de l'Observatori d'Infracció de Drets de Propietat Industrial per valorar la influència d'aquests drets en les companyies. Aquest estudi complementa el primer estudi publicat l'any 2013, al costat de l'Oficina Europea de Patents, demostrant la importància de la propietat industrial i la repercussió en el mercat laboral (35%) i comerç internacional (90%).

En aquest treball elaborat per economistes de l'OAMI, Estats Membres de la Unió Europea, la Comissió Europea, Europe Economics i altres institucions, es demostra que la propietat d'aquest tipus de drets genera millor resultat econòmic respecte a aquells que no disposen d'aquests drets. En particular, aquesta conclusió és més clara en petites i mitjanes empreses.

El resultat d'aquest estudi s'ha traslladat a institucions polítiques i econòmiques amb la finalitat de subratllar el cercle entre la propietat industrial i l'economia per tal que es prenguin mesures ajustades a les necessitats econòmiques actuals.

SENTÈNCIA TJUE C170/13 DE DATA 16/07/2015, CAS HUAWEI vs. ZTE

29.10.2015

Per Íñigo Gené, advocat del Departament de Marques

En data 16 de juliol de 2015 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre Sentència en l'afer “HUAWEI”, en la que es fixen les condicions mínimes sota les quals les parts han de negociar un acord de llicència que afecta una patent essencial. 

Més enllà del que és rellevant en aquestes condicions mínimes, destaquem el concepte de les patents essencials.

Aquestes patents són aquelles invencions que desenvolupen una tecnologia considerada com a bàsica o essencial per part d'un organisme de normalització dins un àmbit d'aplicació determinat.

En el moment en què aquesta tecnologia es considera bàsica per l'organisme corresponent, el seu titular es veurà obligat a concedir llicències a tercers sota unes determinades condicions, les conegudes com a condicions FRAND (Fair Reasonable And Non Discriminatory). És a dir, que el titular de la patent ha de concedir llicències o royaltys justos, raonables i no discriminatoris, evitant així conductes abusives en el mercat.

Aquest cas ha contribuït a destacar novament els principis jurisprudencials relatius a les patents essencials i les seves condicions de llicència entre parts. Caldrà estar atents als efectes que aquesta jurisprudència té sobre la regulació de les llicències obligatòries.

Aplicacions Informàtiques (APP per a mòbils o ordinadors)

28.10.2015

L’expansió dels telèfons mòbils (smartphones) ha estat tan àmplia que avui en dia s’han introduït en qualsevol sector econòmic. Existeixen aplicacions de tot tipus i gairebé totes les empreses i marques desenvolupen la seva pròpia aplicació per oferir el seu producte i/o servei.

És una tasca important revisar si la protecció de la seva marca de producte o servei està coberta pel sector de les aplicacions informàtiques. De la mateixa manera, és important comprovar el paper de la marca a les xarxes socials, ja sigui a Facebook©, Twitter©, Linkedin©, Pinterest, Youtube...

En qualsevol cas, caldrà valorar cas per cas si la protecció més adient és marca, disseny o via propietat intel·lectual. Un cop delimitats aquests drets és recomanable incorporar-los al pla estratègic de l’empresa.

Si estan interessats, poden contactar amb nosaltres perquè “APPanalitzem” la seva proposta i determinem quines modalitats de protecció s'escauen millor.

Plataforma PINTEREST

21.10.2015

PINTEREST es presenta com: “PINTEREST és una eina de descobriment visual que pots utilitzar per a obtenir noves idees per a tots els teus projectes i interessos”.

Aquests descobriments visuals es basen en les publicacions dels usuaris que formen part de PINTEREST. Conegui les conseqüències de donar a conèixer possibles dissenys de productes i/o logotips de marques que desitgin explotar comercialment.

Assessorament d'ús i/ o registre a la seva disposició a Sugrañes Patents i Marques.

LA IMPORTÀNCIA DE REGISTRAR UN DISSENY

29.09.2015

La globalització ha consolidat, entre altres, la facilitat per a la industrialització i la ràpida reproducció de qualsevol producte que es pugui oferir o imaginar en el mercat. La competència és ja una carrera a la còpia de grans velocitats i de perills constants. Donar a conèixer un nou producte està reservat als més atrevits.

Per tot això, la diferenciació d'un producte, és a dir el seu DISSENY, es converteix en un element bàsic i fonamental per a un bon posicionament en el mercat. Però un DISSENY, sense la seva PROTECCIÓ REGISTRAL, es converteix en Model de CÒPIA, la qual cosa conseqüentment comportarà la seva pèrdua d'EXCLUSIVITAT i una disminució del seu valor de mercat. 

AFORTUNADAMENT, hi ha diferents vies per a la PROTECCIÓ d'un DISSENY i BLINDAR així l'exclusiva d'un producte. Aquesta protecció és especialment interessant en productes de gran consum com poden ser:

Una sabata, un telèfon (smartphones o qualsevol producte electrònic), un envàs de perfum, un embalatge d'un producte, un objecte del mobiliari (cadira, butaca, sofà, taula, estanteria, armari…), un electrodomèstic, un casc, un vehicle (un cotxe, una moto, una bicicleta), un barret, un bossa de mà, una llum, un estampat, una joguina, un objecte per fer esport (una taula de surf, uns guants, unes maies esportives), roba (pantalons, faldilles, camises, camisetes, jerseis, mitjons, vestits…), etc. Fins i tot es pot registrar l'aspecte o disposició d'un establiment com un local comercial, un restaurant o una botiga.

A diferència d'altres modalitats de protecció, els registres de dissenys destaquen per la seva agilitat, doncs són més econòmics i tenen una tramitació més ràpida que altres vies de protecció.

Si està interessat en el registre d'un disseny, pot consultar-nos directament per valorar el seu cas concret, i acompanyar-lo en tots els passos a seguir fins a un possible registre definitiu adaptat a les seves particularitats. 

Nova Llei de Patents

29.09.2015

La nova Llei de Patents espanyola (Llei 24/2015, del 24 de juliol), es va aprovar el passat 25 de juliol i entrarà en vigor l'1 d'abril de l'any 2017. Ara resta pendent la publicació del Reglament per a l'execusió d'aquesta Llei. En aquest enllaç poden consultar la nova llei.

MARQUES ALS PAÏSOS ASIÀTICS

27.09.2015

Recomanem registrar les seves marques als països asiàtics i fer-ho tant en la seva versió original com també en caràcters asiàtics, tant si ja es troben presents en aquests país o preveuen fer-ho en un futur pròxim, així com de manera preventiva.

La crisi està augmentant els casos de pirateria de marques reconegudes, que es registren en aquests països per autèntiques màfies que mobilitzen les autoritats judicials i policials, amb l'objectiu d'extorsionar econòmicament a les empreses afectades.

Aquestes organitzacions arriben fins i tot a paralitzar la fabricació i exportació de productes de les empreses occidentals, amb els consegüents perjudicis econòmics que això comporta.

No volem deixar de mencionar que, en cas de pirateria, les accions per a la defensa dels seus drets i interessos en aquests països, especialment a la Xina, Vietnam i Corea, poden suposar procediments llargs i amb un cost molt superior al que tindria sol·licitar la protecció de la seva marca. 

Protegeixi la seva marca enfront el nou domini .SEX

30.08.2015

Des del passat 1 de setembre es poden registrar noms de domini sota l’extensió .SEX. Aquesta extensió està destinada al seu ús per part de la industria eròtica i pornogràfica. Actualment aquestes sol·licituds es troben en una fase molt inicial reservada a titulars de marques registrades que desitgin protegir el seu nom sota aquest domini, evitant així la incertesa que en algun moment la seva marca es pugui relacionar amb contingut no desitjat.

Malauradament en aquest domini no existeix un registre defensiu com sí va succeir amb el domini .XXX, això fa que el registre del domini .SEX comportarà renovacions anuals.

Indicar-los també que a partir del proper 4 de novembre, el domini .SEX passarà a la fase oberta, és a dir, qui primer arriba, primer registra.

En cas d’estar interessats en aquesta protecció, poden posar-se en contacte amb nosaltres per donar-los més detalls.

PROTECCIÓ I DEFENSA ENFRONT LES FALSIFICACIONS

26.08.2015

Entrevista amb Gerard de Lucas

En els darrers temps l’augment de falsificacions de productes degudament protegits és un fet, però la lluita contra aquestes activitats fraudulentes no tenen aturador i cada cop les actuacions policials són més àgils i efectives.

Hem conversat amb el nostre Director del Departament Jurídic, en Gerard de Lucas qui ha encapçalat la defensa de falsificacions de productes d’alguns dels nostres clients, amb resultats totalment satisfactoris als seus interessos, amb la intenció d’aclarir alguns dels dubtes que més ens plantegen els nostres clients.

Què necessito per emprendre qualsevol tipus d’acció? Disposar d’un registre de marca, patent, model o disseny i tenir-lo correctament protegit tant en el territori interessat, com en la forma i l’activitat que es vol protegir. Recomanem sempre adreçar-se al professional especialitzat, a l’agent de patents i marques, per garantir que aquest registre esdevingui útil i d’acord amb les necessitats reals, doncs serà fonamental i bàsic per a la defensa de possibles usurpacions per part de tercers.

Com actuo si un tercer està fent un ús fraudulent del meu producte o servei registrat? Si un client detecta que s’estan falsificant els seus productes ens ho ha de comunicar immediatament i conjuntament analitzarem l’opció que millor li convingui. És important fer primer un bon anàlisi.

Com actua la policia? La Policia Nacional té una secció dedicada a la prevenció i repressió dels delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, dins de la UDEF, amb competència a tota Espanya. Ells s’encarreguen d’actuar en qualsevol punt de la geografia espanyola, però també ens podem adreçar a la Guardia Civil, la Guardia Urbana, la Policia Local o els Mossos d’Esquadra.

Quins avantatges té denunciar? Els processos penals són ràpids i àgils. L’objectiu és que s’acordi la destrucció dels productes falsificats i s’indemnitzi pels danys i perjudicis causats.

Què succeeix si no denuncio? Algunes companyies s’han vist desbordades degut a les falsificacions i malauradament han provocat el seu tancament, doncs el producte original perd valor pel consumidor.

Li interessa vendre la seva marca?

28.06.2015

Si li interessa adquirir una marca ja registrada o bé desitja vendre la seva marca i treure’n un benefici econòmic, Sugrañes Patents i Marques es posa a la seva disposició per encarregar-se de tot el procés.

Davant de les necessitats dels nostres clients hem potenciat el servei de compravenda i llicència de marques, encarregant-nos de gestionar les inscripcions i formalitzacions corresponents. En el cas de la compra d’una marca, en comprovem la seva vigència i estat registral, els efectes territorials, la revisió dels productes i/o serveis que protegeix i els drets prioritaris.

Des de les diferents plataformes de comunicació de Sugrañes Patents i Marques farem difusió de les marques que els nostres clients desitgen vendre. Addicionalment, a partir d’aquest proper mes de juliol, mensualment publicarem les marques disponibles a la nostra pàgina web alhora que també les inclourem en el nostre Notimes mensual per si desitgen revisar-lo.

Si precisen de més informació, poden contactar a l’adreça sugranes@sugranes.com indicant a l’assumpte la paraula VENDA.

La marca tridimensional de LEGO

25.06.2015

Per Iñigo Gené, advocat del Departament de Marques

Seguint amb articles anteriors sobre marques tridimensionals, avui en destaquem una de nova que tots reconeixereu, i és que el Tribunal General de la Unió Europea ha confirmat la capacitat distintiva com a marca comunitària de la reproducció de figura humana de Lego Juris A/S.

D'acord amb el Reglament sobre Marca Comunitària, un signe que consisteix exclusivament en una forma determinada per naturalesa pròpia del producte, o bé en la forma necessària per obtenir un resultat tècnic, no pot ser registrat com a Marca Comunitària.

Basant-se en aquesta disposició, l'any 2000, la companyia Lego Juris A/S va sol·licitar el registre de la Marca Comunitària tridimensional en forma de figura humana, la qual va ser objecte d'acció de nul·litat per part d'una tercera part, entenent que la marca sol·licitada incorria en prohibicions previstes per la normativa comunitària.

Aquesta sol·licitud de nul·litat va ser desestimada tant per l'OAMI com posteriorment pel Tribunal General de la Unió Europea, argumentant els següents motius:

1. La part oponent en cap moment va aportar els arguments necessaris en suport a les raons esgrimides segons les quals la marca tridimensional sol·licitada per Lego Juris A/S podia ser objecte de nul·litat per incórrer en la prohibició que la seva forma estava determinada per la pròpia naturalesa del producte.

2. La forma de la marca tridimensional en cap cas podria ser descrit com un resultat tècnic, sinó que únicament consistia a conferir a les figures trets humans.

Veurem com evolucionen les directrius de l'OAMI en relació a les marques tridimensionals, però sembla clar que possiblement donaran que parlar degut a les seves particularitats. A Sugrañes Patents i Marques us mantindrem informats.

Vigilància mundial de marques

08.06.2015

Actualment la globalització és un fet, i les eines i les xarxes de comunicació cada vegada més àgils reclamen actuacions eficients i immediates.

En aquest sentit registrar la marca als països on es comercialitza, es fabrica o s'importa un producte o servei és fonamental per a combatre l'ús per part d'un tercer no legitimat. Ara bé, també és bàsic disposar d'un bon servei de vigilància que ens alerti de la publicació de noves marques que es sol·liciten arreu del món semblants o idèntiques a les nostres marques registrades, i molt especialment de les nostres marques corporatives. D’aquesta manera podrem valorar la conveniència de realitzar les accions oportunes per evitar que la concessió de les marques detectades puguin produir risc de confusió al consumidor.

Recomanem fermament la contractació del servei de vigilància mundial que els oferim. Si estan interessats contactin amb nosaltres i els en donarem més detalls.

Protecció de la seva marca enfront els nous dominis GTLDS

27.05.2015

Amb el llançament dels nous dominis GTLDS (generic top level domains) és recomanable protegir adequadament la vostra marca en aquella extensió que tingui gran rellevància pel vostre producte o servei, alhora que esdevé una bona oportunitat per obtenir un domini que defineixi ràpidament el vostre negoci i us identifiqui dins del vostre sector.

En aquest enllaç us mostrem una llista de noves extensions de domini que ja es poden registrar així com les que sortiran molt properament, per si esteu interessats en alguna d’elles.

Qualsevol dubte estem com sempre a la vostra disposició per a donar-vos més detalls.

Recorda, protegeix la teva APP!

25.05.2015

En els darrers anys l’augment de les conegudes APPs (aplicacions informàtiques per a smartphones i tauletes) ha estat immens, esdevenint un canvi important en el món empresarial per les noves branques de negoci que suposen.

Però abans de llançar al mercat una nova APP és molt important obtenir des d’un principi els drets prioritaris del nom que li donarem així com també de la seva icona, la qual esdevindrà essencial pel reconeixement de l’usuari.

Si esteu interessats en que us orientem i analitzem la viabilitat del seu registre no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres i el nostre equip us ajudarà en tot el procés.

 

Pot una ampolla ser marca tridimensional?

21.05.2015

El passat mes de març exposàvem la polèmica de les marques tridimensionals i avui ens centrem en la recent controvèrsia generada pel registre d’una marca tridimensional titularitat de VOSS OF NORWAY ASA i que consisteix en una ampolla de forma cilíndrica transparent amb un tap gris, que finalment ha acabat amb la seva cancel·lació.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat la Decisió emesa pel Tribunal General que va estimar l'acció de cancel·lació presentada per un tercer en contra de la marca tridimensional per falta de caràcter distintiu.

La Decisió del Tribunal General es va basar bàsicament en dos arguments per estimar l'acció de cancel·lació:

 1. És habitual que la beguda sigui comercialitzada en ampolles, llaunes o altres formes de packaging al costat d'una etiqueta amb un signe denominatiu o figuratiu que les diferenciï de les altres en el mercat.
 2. Totes les begudes són habitualment comercialitzades en ampolles que, encara i contenint cadascuna d'elles petites variacions en la seva aparença, no deixen de ser ampolles amb uns mateixos elements comuns.

 

En relació al primer dels arguments VOSS OF NORWAY NANSA no va aportar al·legacions que fessin canviar d'opinió al Tribunal de Justícia. (Cal tenir present que la mateixa ampolla objecte de controvèrsia és comercialitzada per VOSS OF NORWAY NANSA amb la corresponent etiqueta).

En quan al segon argument, el Tribunal de Justícia va confirmar els arguments emesos pel Tribunal General, i és que la forma de l'ampolla objecte de marca tridimensional no és significativament diferent d'altres formes d'ampolla utilitzades per a altres begudes, per això la combinació d'elements “per se” no distintius no conformen una marca tridimensional distintiva.

Veurem com evolucionen les directrius de l'OAMI en relació a les marques tridimensionals, però sembla clar que el compliment dels mateixos requisits legals exigits a qualsevol altre tipus de marca és necessari per aconseguir una marca tridimensional.

 

Primer en sol·licitar una marca = dret prioritari

13.05.2015

Qui primer sol·licita una marca posseeix un dret prioritari sobre aquesta.

És molt important sol·licitar la marca quan ja es disposa de la denominació o gràfic en crear-se un nou producte o servei, doncs els costos posteriors per no sol·licitar-la a temps i defensar-la enfront els titulars de signes anteriors són molt majors als d'una sol·licitud.

Incorporació com a Sòcia

12.05.2015

Agueda Bondia s'incorpora com a SÒCIA juntament amb Pere Sugrañes, Elia Sugrañes, Pau Sugrañes, Gerardo de Lucas i Lluis Vilalta.

EL DRET DE LA MARCA ENFRONT LES FALSIFICACIONS

29.04.2015

La companyia de moda i complements de luxe Michael Kors ha iniciat un conjunt d'accions contra les xarxes de proveïdors i venedors d'articles falsificats de les seves marques, amb el clar objectiu de fer complir els seus drets de marca i prevenir futures falsificacions dels seus productes, com bosses de mà, carteres i altres articles. Totes les accions iniciades per Michael Kors es duen a terme via civil i no pas penal.

A SUGRAÑES PATENTS I MARQUES som especialistes en la protecció dels seus drets de marca i en la lluita contra les falsificacions. En aquest sentit, recentment hem encapçalat juntament amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, diverses operacions contra falsificacions on s'ha confiscat un gran nombre de productes falsificats. 

El dret de prioritat

21.04.2015

El Dret de Prioritat és una eina fonamental per abastir diversos països on el seu origen es troba en el Conveni de la Unió de París (CUP).

Amb aquest Dret de Prioritat, qualsevol titular d'un dret de propietat industrial en un país integrant del CUP podrà sol·licitar un nou dret idèntic en un altre país membre del Conveni, amb tots els efectes legals generats, i amb data de presentació de la primera sol·licitud del dret base.

Només hi ha una limitació temporal en l'exercici d'aquest dret: 12 mesos per a les patents i models d'utilitat, i 6 mesos per a les marques i dissenys industrials, a comptar des de la data de sol·licitud del dret base. 

 

Marques als països asiàtics

14.04.2015

Recomanem la necessitat de registrar les seves marques als països asiàtics i fer-ho tant en la seva versió original com també en caràcters asiàtics.

La crisi està augmentant els casos de pirateria de marques reconegudes, registrades en aquests països per autèntiques màfies que mobilitzen les autoritats judicials i policials del país, amb l'objectiu d'extorsionar econòmicament a les empreses afectades per la usurpació de les seves marques als països asiàtics.

Aquestes organitzacions arriben fins i tot a paralitzar la fabricació i exportació de productes de les empreses occidentals, amb els consegüents perjudicis econòmics que això comporta.

Esdeveniments internacionals

12.04.2015

Durant aquest trimestre el nostre despatx assisteix activament a esdeveniments internacionals de gran importancia com són el Congrés Mundial de la Federació Internacional d'Agents de la Propietat Industrial (FICPI) que s'està celebrant aquests dies a Cape Town (Sud-àfrica), i també a principis del proper mes de maig en l'Assemblea Internacional de Marques (INTA) a Sant Diego on assisteixen acreditats professionals d'arreu del món.

La importància de la Marca a les xarxes socials

29.03.2015

L'ús de les Marques a les xarxes socials és cada cop més recurrent donada la gran quantitat de pàgines web i aplicacions on es comparteixen amb altres usuaris opinions, informació, imatges i vídeos. És una eina de difusió i comunicació molt poderosa que comprèn milions de persones arreu del món.

En ocasions es realitza un ús no autoritzat de Marques registrades aprofitant-se indegudament del prestigi obtingut per l'ús i inversió realitzada pel legítim titular de la marca, provocant un risc de confusió i associació del producte o el servei que s'està promovent o del contingut d'un perfil d'usuari.

En la majoria de casos, les xarxes socials prohibeixen l'ús no autoritzat de marques o la violació de drets de propietat intel·lectual. Però malgrat aquestes prohibicions, les violacions són cada cop més usuals.

Davant d'aquesta situació és molt recomanable realitzar un control continu de l'ús de les seves Marques a les xarxes socials i denunciar l'ús no autoritzat per a la retirada immediata de qualsevol referència no autoritzada de les seves Marques.

Subvencions de patents i models d'utilitat

24.03.2015

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va publicar aquest passat dilluns 23 de març al BOE, la nova convocatòria de concessió de subvencions per a sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Com en anteriors edicions, hi ha dos programes d'ajudes diferents: per a Patents i Models d'Utilitat a l'Exterior i per a Patents i Models d'Utilitat Espanyols (per a Pymes). Es destinaran 3.915.000 euros al primer programa i 231.000 euros al segon programa.

Les actuacions subvencionables per al programa a l'Exterior són les taxes associades a sol·licituds regionals o nacionals, recerques, exàmens, anualitats europees prèvia concessió, concessions i traduccions de memòria complertes sempre que provinguin d'una prioritat Espanyola (sol·licitud de patent o model d'utilitat espanyol, sol·licitud europea o PCT presentada a Espanya) o sol·licituds Europees o PCT presentades a Espanya.

Les actuacions subvencionables per al programa Nacional per a Pymes són les taxes de sol·licitud de patents o models d'utilitat i les taxes de l'Informe de l'Estat de la Tècnica.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció finalitza el proper 23 d'Abril de 2015. Poden contactar amb nosaltres si desitgen que ens ocupem de tramitar-la per a vostès.

Marques tridimensionals

11.03.2015

Segons estableix la normativa aplicable en matèria de marques, podran constituir-se com a tals tots els signes que puguin ésser objecte d'una representació gràfica i, entre elles, la forma del producte o de la seva presentació, amb la condició que aquests signes siguin apropiats per a distingir els productes o serveis d'una empresa dels de les altres empreses.

És a dir, podran ser marques les figures tridimensionals que consisteixen en la forma pròpia del producte, que diferenciïn en el mercat el seu origen empresarial de la resta d'actors existents en ell. Aquestes marques tridimensionals, lògicament, hauran de complir amb els mateixos requisits legals que s'exigeixen a qualsevol altre tipus de marca més habitual.

Igualment i donada la singularitat d'aquest tipus de marca, és en aquests casos molt important realitzar un estudi previ de registrabilitat per evitar:

 • Iniciar el tràmit de sol·licitud d'una marca figurativa on el seu caràcter distintiu sigui limitat, a causa, tal i com estableix la jurisprudència marcaria, que la percepció que el públic destinatari té d’aquestes marques no és necessàriament la mateixa que en el cas d'una marca denominativa o figurativa.
 • Iniciar el tràmit de sol·licitud d'una marca figurativa que és molt similar a una altra ja existent, com està passant en l’enfrontament legal que tenen des de l'any 2012 les companyies HARIBO i LINDT per les seves marques tridimensionals en forma d'osset i que ha arribat a la màxima instància judicial, a Alemanya.

 

Des de SUGRAÑES PATENTS I MARQUES recomanem dur a terme, per a qualsevol tipologia de signe distintiu, un anàlisi per a conèixer prèviament i amb un assessorament legal exhaustiu, les possibilitats d'èxit d'un nou projecte. 

Lluita contra les falsificacions

08.03.2015

Els cossos i forces de seguretat de l'Estat porten anys creant unitats especialitzades en la lluita contra la venda de productes falsificats. En especial els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia duanera, han dotat de personal i recursos a autèntiques unitats d'investigació que es mostren especialment efectives en la repressió d'aquesta classe de delictes.

Gràcies a aquesta feina, avui coneixem que, darrere les falsificacions hi ha grans grups mafiosos que utilitzen persones immigrants il·legals per a la venda, i que obtenen grans beneficis econòmics, lucrant-se a costa de les companyies privades, creadors i autors, i causant un greu perjudici a l'economia nacional i a la hisenda pública, pel frau que malauradament comporta la venda d'aquests productes falsificats.

Des de SUGRAÑES hem intervingut recentment en diverses operacions contra les falsificacions en les que s'ha confiscat un gran nombre de productes falsificats, on la col·laboració de les forces de l'ordre públic ha estat essencial i als qui agraïim la seva tasca i professionalitat.

Nous dominis .ONG

27.02.2015

A partir del proper 17 de març podran registrar-se noms de domini sota l'extensió .ONG. 

Amb el registre d'un domini .ong es registrarà també el domini .ngo. Les fases de registre són:

 • Fase Sunrise (reservada a marques inscrites en el Trademark Clearinghouse). Del 17/03/2015 al 16/04/2015. Mínim 5 anys de registre.
 • Fase Landrush (reservada a marques registrades). Del 21/04/2015 al 05/05/2015.
 • Fase General Availability. A partir del 6/05/2015.

 

REQUISITS

Els sol·licitants d'un domini .ong/.ngo haurà de certificar ésser una ONG, i estar d'acord amb els següents 7 punts:

1. Actuar en l'interès públic. Ja sigui en suport de l'educació o la salut, el medi ambient o els drets humans, membres de la comunitat de l'ONG per al bé de la humanitat i/o la preservació del planeta i que no promouen la discriminació o la intolerància.

2. Entitats no lucratives. Els membres de la comunitat ONG no reconeixen generar beneficis o bé guardar-se els mateixos.

3. Influència dels governs. Reconeixent que moltes ONGs tenen importants interaccions amb el govern, no menys important per raons de finançament (que poden incloure la recepció d'alguns fons del govern en suport dels seus programes), els membres de la comunitat de l'ONG decideixen les seves pròpies polítiques, dirigeixen les seves pròpies activitats i són independents.

4. Actors independents. Els membres de la comunitat de les ONG no han de ser partits polítics ni han de formar part de cap govern. La participació és voluntària.

5. Organitzacions actives. Els membres de la comunitat de les ONG estan treballant activament en les seves missions de manera regular.

6. Estructurat. Els membres de la comunitat de les ONG operen de manera estructurada (per exemple, segons els estatuts, codis de conducta, normes d'organització, o d'altres estructures de govern.)

7. Legal. Els membres de la comunitat de ONG actuen amb integritat dins els límits de la llei.

Si es de su interés en proteger su marca bajo la extensión .ONG, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Nova estructura

26.02.2015

Gerardo de Lucas i Lluís Vilalta s'incorporen com a SOCIS juntament amb Pere Sugrañes, Pau Sugrañes i Elia Sugrañes.

La composició actual és:

 • Soci - President: Pere Sugrañes
 • Sòcia - Directora General. Directora del Departament de Marques: Elia Sugrañes
 • Soci - Director del Departament de Gestió i Coordinació: Pau Sugrañes
 • Soci - Director del Departament de Patents: Lluís Vilalta
 • Soci - Director del Departament Jurídic: Gerardo de Lucas

Oposició contra la patent europa de “Sovaldi®”

12.02.2015

Recentment, el 10 de febrer de 2015, la ONG Médecins du Monde (Metges del Món) va presentar una oposició davant l'Oficina de Patents Europea en contra de la patent europea EP2203462-B1 concedida a la farmacèutica GILEAD PHARMASSET LLC.

La patent EP2203462-B1 protegeix per la seva reivindicació 2 un compost químic on la seva fórmula, segons l'escrit d'oposició presentat, es correspon amb la del principi actiu sofosbuvir i, per la reivindicació 6, es protegeix una composició que comprèn aquest compost i un medi farmacèuticament acceptable, el que equivaldria al medicament que GILEAD PHARMASSET LLC comercialitza sota el nom de Sovaldi® per al tractament del virus de l'hepatitis C.

La pròpia ONG ha posat a disposició del públic, a la seva pàgina web,  l'escrit d'oposició presentat, segons el qual, entre altres motius, considera que el compost reivindicat no és prou nou. Un cop admesa a tràmit l'oposició, GILEAD PHARMASSET LLC haurà de donar resposta a aquesta aportant arguments en defensa de la seva patent.

Perquè una patent europea sigui concedida, el Conveni de Patents Europees (CPE) estableix com a obligatori que abans hagi superat una fase d'examen on s'examinen, entre altres requisits de patentabilitat, si la invenció reivindicada és nova i inventiva en relació al divulgat anteriorment a la data de sol·licitud de la patent, conegut pel nom d'Estat de la Tècnica (Prior Art).

Si una sol·licitud de patent supera satisfactòriament aquesta fase d'examen, la patent és concedida i es publica al Butlletí de Patents Europees. A partir d’aquesta publicació s'obre un termini de 9 mesos perquè terceres parts puguin presentar oposició en contra de la patent, com ha fet Médecins du Monde en aquest cas. Una oposició ha de ser raonada i ha de fonamentar-se en proves que donen suport a les raons (establertes en l'Art. 100 de CPE) per les quals es considera que la patent concedida no és vàlida.

No és estrany que un procés d'oposició a una patent europea s’allargui uns quants anys fins a resoldre's, i generalment, en un moment donat, després de l'intercanvi d'escrits amb arguments en defensa i en contra de la patent basant-se en l'oposició presentada, es convoca a totes les parts implicades per atendre una vista oral (“Oral Proceedings”) a l'Oficina de Patents Europees, davant la Divisió d'Oposició al càrrec del cas i per discutir en detall les qüestions més rellevants que hagin quedat pendents i poder prendre una decisió. La decisió pot ser la de mantenir la patent en la forma en què va ser concedida (favorable al propietari de la patent), revocar la patent (favorable a l'oponent), o bé, mantenir la patent però amb algunes modificacions, per exemple, reduint l'abast de protecció en comparació amb la protecció concedida inicialment.

No hi ha dubte que el desenvolupament d'aquest cas serà seguit de ben a prop per la repercussió que pot tenir el seu desenllaç.

Hi ha vida després de Google News?

09.02.2015

Per a molta gent possiblement no, si bé és cert que el món continua connectat.

Com ja és sabut, Google va deixar d'oferir el seu servei d'agregació de notícies (Google News) a Espanya després de l'aprovació de la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual 1/1996, la qual inclou, entre d'altres, una nova provisió en la regulació de la publicació de fragments de notícies a Espanya. Conseqüentment, Google va decidir deixar de donar aquest servei el passat 16 de desembre de 2014.

Però la pregunta és: Com afecta aquesta situació als mitjans de comunicació espanyols? Cal tenir en compte que Google ha cessat de donar el seu servei, però encara és possible trobar resultats de notícies en el seu cercador. Això significa que Google no mostra més fragments, però en canvi no exclou als mitjans de comunicació espanyols dels seus resultats, amb la qual cosa els usuaris poden continuar detectant les notícies que els interessi en els resultats de cerques a Google.

Això ha provocat una evident variació que afecta no únicament als resultats d’aquestes cerques, sinó també al tràfic que aquests llocs web generen. D'acord amb els propis mitjans de comunicació, s’ha detectat una reducció marginal en els seus resultats, mentre que altres fonts parlen d'una reducció d'entre un 10% i 15% en les seves visites.

Davant aquesta situació, què succeirà pròximament? Tot sembla indicar que Espanya seguirà els passos d'altres països i modificarà (sinó suprimeix) aquesta provisió de la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, esperada per a l'any vinent (sinó és abans). 

GoPro vs. Apple. El valor de la Propietat Industrial

03.02.2015

La USPTO (Oficina de Patents i Marques dels Estats Units d’Amèrica) ha concedit recentment a Apple una patent relacionada amb el sistema de càmera digital (US Patent núm. 8.934.045) fet que va tenir un gran impacte en el valor en borsa d’una altra companyia líder en el sector de l’actual mercat de càmeres. GoPro va baixar vora un 13% en el mercat bursàtil.

Cal remarcar que aquesta patent estava integrada dins del paquet de patents de Kodak que al 2012 van ser adquirides per Apple.

Un cop concedida la patent, Apple s’ha negat a revelar l’objectiu que assoleix amb aquesta patent. És l'objectiu d'Apple entrar en el sector de les càmeres digitals? O només la vol per millorar les prestacions fotogràfiques dels seus productes IPhone o IPad? O potser serà un nou dispositiu integrat a l’Apple Watch?

Està per veure, però el que sí està clar, com es diu a Wall Street “buy on the rumor, sell on the fact” i, encara que una patent tecnològica habitualment no té l’impacte en el valor bursàtil d’una altra empresa, el que aquí està en joc no és pas la tecnologia sinó el poder d’una marca. I està ben clar, Apple és un exemple.

Entrevista del diari ARA a Elia Sugrañes

02.02.2015

El passat diumenge 1 de febrer es va publicar al diari ARA una entrevista a l'Elia Sugrañes amb motiu dels 90 anys de professió de Sugrañes Patents i Marques. Els deixem l'entrevista al següent enllaç.

Validació de la Patent Europea al Marroc

29.01.2015

A partir del proper 1 de març de 2015 es podrà validar la Patent Europea també al Marroc tenint els mateixos efectes jurídics que les patents nacionals i subjecte a la Llei de Patents marroquí.  No es podrà validar aquelles sol·licituds presentades abans de l’1 de març o bé per qualsevol patent europea que provinguin d'aquestes sol·licituds.

L’acord arribat entre el Marroc i l’Oficina Europea de Patents fa d’aquest país el primer que no essent membre de l’Oficina Europea de Patents validarà al seu territori la Patent Europea.

Si estan interessats en rebre informació més detallada al respecte, no dubtin en contactar amb nosaltres.

Protecció de la seva marca davant les noves extensions de domini .adult i .porn

28.01.2015

En els propers mesos es podran registrar nous dominis sota les extensions .ADULT i .PORN

Amb aquestes dues noves extensions hi ha el perill que el registre abusiu per part de tercers de noms de domini .ADULT i .PORN idèntics a marques registrades esdevingui una seriosa amenaça que podria confondre i influir greument en la confiança del consumidor davant les seves marques de productes i/o serveis.

Per evitar aquesta situació s’han creat unes fases de registre per protegir els drets de titulars de marques aliens a la industria de l’entreteniment per a adults.

 • Fase TMCH Sunrise (reservada a marques inscrites en el Trademark Clearinghouse). Del 02/03/2015 a l’1/04/2015.
 • Fase Sunrise B (reservada a titulars que varen sol·licitar el registre defensiu pel domini .XXX). Del 06/04/2015 al 30/04/2015.
 • Fase Domain Matching (reservada a titulars que tenen registrats dominis .XXX). Del 06/05/2015 al 31/05/2015.
 • Fase Lliure. A partir del 04/06/2015.

 

En el cas que vostès desitgin protegir la seva marca enfront aquests dues noves extensions però no la tinguin inscrita en el sistema Trademark Clearinghouse, caldrà inscriure-la primer en aquest sistema i immediatament després realitzar la sol·licitud d’ambdós dominis o bé esperar a la fase lliure.

Si estan interessats en realitzar aquesta protecció, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per donar-los més detalls.

Augment de les taxes

27.01.2015

L’1 de gener de 2015 l’Oficina Espanyola de Patents i Marques d’acord amb el contingut de la Llei General de pressupostos de l’Estat per l’any en curs, va apujar el preu de les taxes un 1,01%. A Sugrañes no hem incrementat els imports de les despeses i honoraris, per tant, a les factures finals i nous pressupostos quedarà reflectit únicament l’increment de taxes.

També destaquem que les taxes de la Marca Internacional han augmentat degut als canvis de divisa.

 

 

 

PUBLICACIÓ RESOLUCIONS SUBVENCIONS

12.11.2014

Els informem que ahir 13 de novembre de 2014 es varen publicar les Resolucions Definitives de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria 2014 d'Ajuts per al Foment de les sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat, tant del programa nacional com també del programa internacional.

Si desitgen més informació no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.

 

 

APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

27.10.2014

L'informem sobre la propera entrada en vigor d'una regulació harmonitzada a nivell europeu sobre la protecció de les Dades de Caràcter Personal. 

Un cop aprovada, aquesta regulació serà obligatòria per als Estats Membres de la Unió Europea, i per tant Espanya, i inclourà nous mecanismes de responsabilitat del Responsable del tractament de les Dades de Caràcter Personal dins el marc del Privacy by Design o l'Impact Assessment, així com una major protecció dels drets ARCO. 

Actualment, l'incompliment de la normativa en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal pot ocasionar diverses conseqüències punitives, imposició de multes i perjudici a la reputació i imatge de les empreses (multes fins als 40.000 Euros, dissolució de l'empresa, suspensió de les seves activitats per un termini no superior a 5 anys, clausura de locals i establiments, inhabilitació per a l'obtenció de subvencions, entre d'altres). 

El nostre despatx li ofereix un servei d'assessorament integral per a la regularització de la protecció de Dades de Caràcter Personal tractats en l'exercici de les seves funcions diàries, així com una adaptació al règim jurídic relatiu a les transmissions de contingut a través de xarxes electròniques i comunicacions comercials electròniques (LOPD, LSSICE, reserva de drets, disclaimers, avisos legals, etc.). 

Estem doncs a la seva disposició per a qualsevol consulta addicional que precisi.

AJUTS A TRAVÉS DEL PLA “ICEX CONSOLIDADA”

27.10.2014

El Butlletí Oficial de l’Estat del divendres 3 d'octubre publica la Resolució de 29 de setembre de 2014, d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, per la qual es convoca per al 2014 la concessió d'ajuts a través del pla «ICEX CONSOLIDA».

El Pla està dirigit a recolzar els projectes d'internacionalització en mercats exteriors de PYMES espanyoles que comptin amb política definida de marca espanyola pròpia i que pertanyin a qualsevol sector d'activitat, que compti amb una filial ja constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud en mercats exteriors, a excepció de la Unió Europea, Noruega, Suïssa i Estats Units, no podent ser la data de constitució d'aquesta anterior a l'1 de gener de 2013.

Li adjuntem l'enllaç on podrà informar-se dels requisits i tràmit per a la seva sol·licitud.

NOVA PÀGINA WEB

26.10.2014

L’equip de SUGRAÑES seguim treballant per disposar de les eines per adaptar-nos a les seves necessitats.

Pot consultar la nostra pàgina web, amb un nou disseny i continguts adaptant-la així a les noves tecnologies.