Els dissenys protegeixen l'apariència externa de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les seves característiques estètiques (línies, formes, textures, colors, ornamentació…)


Diferencia't per gaudir de la teva exclusiva

Agueda Bondia

 
 


Diferencia't per gaudir de la teva exclusiva

Agueda Bondia
Sol·licituds de dissenys a Espanya, comunitaris, internacionals SOL·LICITUDS DE DISSENYS A ESPANYA, UNIÓ EUROPEA, INTERNACIONALS
Assessorament sobre viabilitat registral i definició d'estratègia ASSESSORAMENT SOBRE VIABILITAT REGISTRAL I DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIA
Oposicions i accions de defensa OPOSICIONS I ACCIONS DE DEFENSA
Cerques / vigilàncies (Per tipus de producte, per competidors...) CERQUES / VIGILÀNCIES (Per tipus de producte, per competidors...)
Assessorament del port-folio ASSESSORAMENT DEL PORT-FOLIO
Cessions, llicències i transferències i la seva inscripció davant les diferents oficines CESSIONS, LLICÈNCIES I TRANSFERÈNCIES I LA SEVA INSCRIPCIÓ DAVANT LES DIFERENTS OFICINES OFICIALS