Eines relacionades amb la transmissió, processament i emmagatzematge digitalitzat de la informació, així com el conjunt de processos i productes derivats de les mateixes.


Anticipació i adaptació a la constant revolució tecnològica

Mariola Caballero

 
 


Anticipació i adaptació a la constant revolució tecnològica

Mariola Caballero
Noms de domini NOMS DE DOMINI:
  • Assessorament i estratègia de registre
  • Vigilància i manteniment
  • Negociació i mediació extrajudicial per a la resolució de controvèrsies
  • Procediments administratius per a la recuperació de dominis davant l'OMPI
  • Procediments judicials per a la recuperació de dominis a nivell mundial
  • Accions contra el frau i la ciber-ocupació
  • Valoració i compravenda
Accions contra infraccions de marca i suplantació en xarxes socials ACCIONS CONTRA INFRACCIONS DE MARCA I SUPLANTACIÓ EN XARXES SOCIALS
Legalització i dipòsit de .software i aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils LEGALITZACIÓ I DIPÒSIT DE SOFTWARE I APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A DISPOSITIUS MÒBILS