Són denominacions, gràfics, nombres i altres signes distintius amb l'objecte d'identificar els productes i serveis d'una empresa al mercat, diferenciant-los dels de la seva competència.


Per una presència segura al mercat

Elia Sugrañes

 
 


Per una presència segura al mercat

Elia Sugrañes
Marques a Espanya i a l'estranger MARQUES A ESPANYA I A L'ESTRANGER
Assessorament sobre viabilitat registral i definició d'estratègia ASSESSORAMENT SOBRE VIABILITAT REGISTRAL I DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIA
Oposicions i accions de defensa OPOSICIONS I ACCIONS DE DEFENSA
Informes i dictamens tècnico -legals INFORMES I DICTAMENS TÈCNICO-LEGALS: De viabilitat d'ús i registre, antecedents i registrabilitat I d'infracció de marca
Vigilància i manteniment de marques VIGILÀNCIA I MANTENIMENT DE MARQUES
Assessorament del port-folio ASSESSORAMENT DEL PORT-FOLIO
Valoracions, auditories i compravenda VALORACIONS, AUDITORIES I COMPRAVENDA
Cessions, llicències i transferències i la seva inscripció davant les diferents oficines oficials CESSIONS, LLICÈNCIES I TRANSFERÈNCIES I LA SEVA INSCRIPCIÓ DAVANT LES DIFERENTS OFICINES OFICIALS
Accions administratives i judicials de cancel·lació i nul·litat ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS DE CANCEL·LACIÓ I NUL·LITAT
Sessions de formació en propietat industrial a empreses SESSIONS DE FORMACIÓ EN PROPIETAT INDUSTRIAL A EMPRESESSón denominacions, gràfics, nombres i altres signes distintius amb l'objecte d'identificar els productes i serveis d'una empresa al mercat, diferenciant-los dels de la seva competència.

Per una presència segura al mercat

Marques a Espanya i a l'estranger MARQUES A ESPANYA I A L'ESTRANGER
Assessorament sobre viabilitat registral i definició d'estratègia ASSESSORAMENT SOBRE VIABILITAT REGISTRAL I DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIA
Oposicions i accions de defensa OPOSICIONS I ACCIONS DE DEFENSA
Informes i dictamens tècnico -legals INFORMES I DICTAMENS TÈCNICO-LEGALS: De viabilitat d'ús i registre, antecedents i registrabilitat I d'infracció de marca
Vigilància i manteniment de marques VIGILÀNCIA I MANTENIMENT DE MARQUES
Assessorament del port-folio ASSESSORAMENT DEL PORT-FOLIO
Valoracions, auditories i compravenda VALORACIONS, AUDITORIES I COMPRAVENDA
Cessions, llicències i transferències i la seva inscripció davant les diferents oficines oficials CESSIONS, LLICÈNCIES I TRANSFERÈNCIES I LA SEVA INSCRIPCIÓ DAVANT LES DIFERENTS OFICINES OFICIALS
Accions administratives i judicials de cancel·lació i nul·litat ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS DE CANCEL·LACIÓ I NUL·LITAT
Sessions de formació en propietat industrial a empreses SESSIONS DE FORMACIÓ EN PROPIETAT INDUSTRIAL A EMPRESES