Les patents (i models d'utilitat) protegeixen invencions que solucionen problemes objectius mitjançant una combinació de caraterístiques tècniques.


Enginy al servei de l'enginy

Signatura de Luis Vilalta

 
 


Enginy al servei de l'enginy

Signatura de Luis Vilalta
patents / models d'utilitat a Espanya i a l'estranger PATENTS / MODELS D'UTILITAT A ESPANYA I A L'ESTRANGER
  • Sol·licituds de patents a Espanya, europees, PCT…
Assessorament sobre viabilitat registral i definició d'estratègia ASSESSORAMENT SOBRE VIABILITAT REGISTRAL I DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIA
Oposicions i accions de defensa OPOSICIONS I ACCIONS DE DEFENSA
Informes i dictamens tècnico-legals INFORMES I DICTÀMENS TÈCNICO-LEGALS
  • De patentabilitat
  • D'infracció
  • "Freedom to operate"
  • De nul·litat
  • Peritatges i assistència en procediments judicials
Vigilàncies (Tecnològiques, de la competència…) VIGILÀNCIES (Tecnològiques, de la competència…)
Assessorament del port -folio ASSESSORAMENT DEL PORT-FOLIO
Cessions, llicències i transferències i la seva inscripció davant les diferents oficines CESSIONS, LLICÈNCIES I TRANSFERÈNCIES I LA SEVA INSCRIPCIÓ DAVANT LES DIFERENTS OFICINES OFICIALS
Traduccions tècniques TRADUCCIONS TÈCNIQUES
Sessions de formació en propietat industrial a empreses SESSIONS DE FORMACIÓ EN PROPIETAT INDUSTRIAL A EMPRESES