Són drets que corresponen als autors i a altres titulars respecte de les obres literàries, artístiques i científiques.


Fem visible el dret, fruit de la seva creativitat

firma

Fem visible el dret, fruit de la seva creativitat

firma
Assessorament jurídic a artistes i creadors ASSESSORAMENT A ARTISTES I CREADORS
Redacció i valoració de contractes de propietat intel·lectual REDACCIÓ I VALORACIÓ DE CONTRACTES
Negociacions amb les diferents entitats de gestió de dret s NEGOCIACIONS AMB LES DIFERENTS ENTITATS DE GESTIÓ DE DRETS
Dipòsit d'obres al registre de la propietat intel·lectual DIPÒSIT D'OBRES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Legalització i obtenció d'isbn LEGALITZACIÓ I PROTOCOLARITZACIÓ DE DOCUMENTS DAVANT NOTARI