Avís legal

Sugrañes

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓ LLOC WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la "informació general", que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest LLOC WEB:

Denominació social: SUGRAÑES, S.L.P.
Nom comercial: SUGRAÑES
Domicili de contacte: carrer Provença, 304, 08008, Barcelona
Domicili social: carrer Provença, 304, 08008, Barcelona
CIF: B08410383
Telèfon: 932151917
Correu electrònic: sugranes@sugranes.com
Nom de domini: www.sugranes.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 2.762, foli 45, full número 4.144, llibre 206, secció 3ª.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI DEL LLOC WEB

La utilització de www.sugranes.com (d’ara endavant, el "LLOC WEB") atribueix la condició d’usuari del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SUGRAÑES en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al LLOC WEB. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions d’ús del LLOC WEB cada vegada que decideixi fer servir el LLOC WEB perquè poden patir modificacions.

SUGRAÑES es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del LLOC WEB, i és obligació de l’usuari revisar periòdicament aquestes condicions.

 

3. OBJECTE

Aquestes condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel LLOC WEB. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i SUGRAÑES quan els primers facin servir el LLOC WEB que ofereix SUGRAÑES amb qualsevol tipus de finalitat.

 

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del LLOC WEB:

La visita i la consulta d’informació del LLOC WEB tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts:

L’usuari es compromet a fer servir els continguts posats a disposició dels usuaris en el LLOC WEB, entenent per aquests, i sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els "continguts"), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

SUGRAÑES és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el LLOC WEB i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest LLOC WEB, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

El contingut no es podrà fer servir, reproduir, copiar o transmetre en cap forma sense el permís previ, escrit i explícit de SUGRAÑES.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de manera il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o dels propietaris d’aquests drets. En tot cas, l’usuari, i no SUGRAÑES, respondrà de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol mena que es poguessin dirigir a SUGRAÑES per aquests fets en reclamació dels susdits drets de propietat intel·lectual.

En el cas en què un usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que mostrin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del LLOC WEB i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un correu electrònic a sugranes@sugranes.com informant-ne SUGRAÑES i que contingui els següents punts:

(a) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica;
(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme en el LLOC WEB i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web;
(c) Fets o circumstàncies que mostren el caràcter il·lícit de la susdita activitat;
(d) En el cas de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

SUGRAÑES procedirà tot seguit a adoptar les mesures per a la reparació o eliminació, en el seu cas, de les dades o continguts esmentats.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del LLOC WEB són propietat de SUGRAÑES o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, SUGRAÑES, com a responsable del tractament, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel LLOC WEB i/o omplint els formularis que el LLOC WEB conté, només es faran servir per gestionar el manteniment del LLOC WEB, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar l’experiència de l’usuari i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim mitjançant el LLOC WEB. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar-les amb les finalitats indicades.

SUGRAÑES garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que tenen implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a SUGRAÑES eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del LLOC WEB haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza a introduir aquesta informació en un fitxer del qual és responsable SUGRAÑES, davant del qual podrà exercir els seus drets, i a que es faci servir per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa.

A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a resultat d’omplir els formularis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a SUGRAÑES permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a SUGRAÑES o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a SUGRAÑES enviant un correu electrònic a sugranes@sugranes.com indicant l’assumpte "Exercici de drets LOPDGDD" i el següent contingut:

- El seu nom i cognoms o nom d’usuari
- DNI/NIE
- Adreça electrònica
- Dret que es vol exercir
- Informació sobre la qual vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades consulti la nostra "Política de Privacitat".

 

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

SUGRAÑES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del LLOC WEB. Quan això sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests serveis. SUGRAÑES tampoc garanteix la utilitat dels serveis del LLOC WEB per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, si bé no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament fer servir aquests serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el LLOC WEB o aquelles des de les quals es presten els serveis.

Si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre LLOC WEB de vídeos o imatges, ens pot trametre un correu electrònic a sugranes@sugranes.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre LLOC WEB.

SUGRAÑES no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts del seu LLOC WEB generats per empleats de SUGRAÑES o pels usuaris del LLOC WEB en publicar les seves opinions en aquest LLOC WEB.

Respecte als enllaços externs: el LLOC WEB pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per SUGRAÑES, per tant, no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquests llocs web. L’existència d’aquests enllaços en la web no comporta, per part de SUGRAÑES, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altre classe de material existent en aquests llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

SUGRAÑES es reservarà el dret de canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament en aquest document en línia.

 

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i l’ús del LLOC WEB de SUGRAÑES o qualsevol servei que ofereixi SUGRAÑES seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.