Política de privacitat

Sugrañes

 

 

 

RESPONSABLE
Identitat i dades de contacte: Denominació social: SUGRAÑES, S.L.P.
Adreça postal: Carrer Provença, 304, 08008 (Barcelona)
Adreça electrònica: sugranes@sugranes.com

En compliment del que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), SUGRAÑES us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu durant la vostra navegació i/o quan ompliu els formularis del LLOC WEB seran objecte de tractament per part de SUGRAÑES, que té per FINALITAT gestionar els serveis que ofereix. Tractem la informació que ens facilita com a client, i la de les persones de contacte que participen de la relació comercial durant el període de vigència d’aquesta relació, per mantenir la relació contractual i comercial, fer tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-vos un servei òptim i de qualitat per mitjà del LLOC WEB i/o la indicada en la clàusula de protecció de dades que hi ha al costat del formulari que acabeu d’omplir.

 

COM FEM SERVIR LES VOSTRES DADES?

SUGRAÑES tractem la informació que ens faciliten els nostres clients amb la finalitat de gestionar el seu encàrrec de serveis propis d’una Agència de Propietat Industrial i Jurídica i facilitar la informació necessària relacionada amb el seu procediment.

Fem servir la informació de què disposem, segons les decisions dels nostres clients, per proporcionar un servei de qualitat garantint-ne el funcionament. La informació proporcionada també servirà als nostres clients per accedir i fer servir el nostre LLOC WEB i els proporcionarà informació sobre els productes i serveis que desitgin.

A més, fem servir la informació de què disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir contingut brossa i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades compilats, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades compilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les vostres dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a SUGRAÑES eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les vostres dades de caràcter personal.

També fem servir la informació que ens proporcioneu per respondre-us quan us poseu en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vosaltres en els casos en què està legalment permès.

L’usuari, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consent expressament que SUGRAÑES li trameti un BUTLLETÍ INFORMATIU (newsletter) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, així com informar-lo sobre les nostres polítiques i condicions.

Les dades aplegades no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

 

QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

El tipus d’informació que recull SUGRAÑES depèn de l’ús que feu del LLOC WEB, la informació sobre la informació que compilem i com eliminar-la la trobareu en l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privacitat.

- Compilem la informació que ens proporcioneu quan navegueu pel nostre LLOC WEB, específicament les dades d’identificació i registre incloses en formularis o dades i missatges que ens comuniqueu mitjançant aquests formularis o dades. Aquestes dades poden incloure: el vostre nom i cognoms i adreça electrònica així com altres dades necessàries per processar la vostra sol·licitud o comunicació.
- Podem rebre informació identificativa quan ens envieu un correu electrònic o quan contacteu amb nosaltres.
- Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accediu o inicieu sessió en una altra pàgina, com ara una xarxa social, des del nostre LLOC WEB. Això pot incloure text i/o imatges de la vostra Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

La RESPOSTA als formularis plantejats per rebre informació dels serveis que ofereix SUGRAÑES, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. Això no obstant, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades podrà impossibilitar la prestació dels serveis que ofereix SUGRAÑES.

Us informem que també fem servir (o podem fer servir) cookies mentre visiteu el nostre LLOC WEB. Per més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau, dirigiu-vos a la nostra Política de Cookies.

 

D’ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

La informació de recollim mitjançant el LLOC WEB prové exclusivament dels nostres clients. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

 

QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

- L’execució de l’encàrrec d’atenció i assistència en Propietat Industrial i Intel·lectual i/o Jurídica. L’execució del contracte en què els nostres clients són part o l’empresa a la qual representen i SUGRAÑES o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
- El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa d’aquesta Política de Privacitat, el qual podeu revocar en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigiu-vos a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
- L’interès legítim de SUGRAÑES.
- El compliment d’obligacions legals de SUGRAÑES.

 

CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per garantir la defensa jurídica i prova de procediments i accions dutes a terme.

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps durant el qual conservem les vostres dades dependrà de les finalitats per a les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals de SUGRAÑES. Les dades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigiu-vos a l’apartat referit a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privacitat. Les dades obtingudes es conservaran durant el manteniment del vincle contractual amb el client i després de la finalització de la relació, fins que es puguin exigir responsabilitats d’acord amb la legislació vigent en l’àmbit mercantil, fiscal i per complir amb les obligacions relacionades amb l’àmbit professional.

 

COM ACTUALITZEM LA VOSTRA INFORMACIÓ?

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o omplint els formularis del LLOC WEB haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a SUGRAÑES permanentment actualitzada, de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a SUGRAÑES o a tercers per la informació que faciliti.

Us preguem que comuniqueu de manera immediata a SUGRAÑES qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens heu proporcionat, a fi que aquestes dades responguin amb veracitat a la vostra situació personal en tot moment.

 

COM PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

De conformitat amb la LOPDGDD, disposeu dels següents drets:

- Dret a obtenir confirmació sobre si a SUGRAÑES estem tractant dades personals que us concerneixin o no.
- Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatius a la vostra persona.
- Dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades; per exemple, podreu demanar que la vostra adreça de correu electrònic es rectifiqui si és errònia o demanar la supressió de les dades de què disposa SUGRAÑES quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades per al compliment d’obligacions legals.
- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; per exemple, teniu dret a limitar el tractament de les vostres dades per a finalitats de màrqueting, i us podeu comunicar amb nosaltres perquè es doni de baixa la vostra subscripció al BUTLLETÍ INFORMATIU o comunicacions comercials. En aquesta cas, només conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a oposar-vos al tractament i retirar el consentiment en qualsevol moment; per exemple, podeu demanar a SUGRAÑES que deixi de tractar les vostres dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. SUGRAÑES deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa en el cas de possibles reclamacions. - Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet la LOPDGDD.

Podeu exercir aquests drets enviant un correu electrònic a sugranes@sugranes.com indicant en l’assumpte "Exercici de drets LOPDGDD" i el següent contingut:

- El vostre nom i cognoms o nom d’usuari
- DNI/NIE
- Adreça electrònica
- Dret que voleu exercir
- Informació sobre la qual voleu tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el vostre dret de portabilitat

Així mateix, els interessats podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant el següent enllaç: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf;jsessionid=58939FC9F6DAB8144DD8E79FC94D0A40

 

TRANSFERIM O CEDIM LES VOSTRES DADES A TERCERS?

Les dades es comunicaran a registres públics i organismes relacionats amb la finalitat del servei de Propietat Industrial i Intel·lectual i/o Jurídica encarregada. Aquestes comunicacions són necessàries per donar continuïtat a la prestació del servei encarregat. Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, excepte als possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta servei a la nostra entitat).

SUGRAÑES pot compartir la vostra informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per qualsevol altre afer que requereixi la llei. Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal a l’Agència Tributària, Jutjats i Tribunals, a Bancs i Entitats financeres per qüestions relacionades amb el pagament dels serveis i als nostres Corresponsables en el cas que fos necessari per complir amb el servei encarregat.

Per a la vostra comoditat i interès podem proporcionar enllaços a pàgines que gestionen organitzadors diferents ("Pàgines de tercers"). No divulguem la vostra informació a aquestes Pàgines de tercers sense el vostre consentiment. Així i tot, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privacitat d’aquestes pàgines. Si decidiu entrar en un enllaç d’una d’aquestes Pàgines, hauríeu de revisar la Política de Privacitat publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i fa servir les vostres dades personals.