Serveis

Garantim qualitat + visió estratègica + agilitat + solució

 

Els serveis de SUGRAÑES s'emmarquen dins d'una política de globalitat, confidencialitat, subjectivitat crítica única per obtenir la màxima protecció i seguretat jurídica pel client.

Estem especialitzats en la protecció, la defensa, l'assessorament i la gestió de tot tipus d'assumptes relacionats amb el dret de la propietat industrial i intel·lectual, en matèria de Patents i Models d'Utilitat, Marques i Noms Comercials, Dissenys i Noms de Domini.

Oferim serveis integrals per garantir la màxima protecció i seguretat jurídica.

Les patents (i els models d'utilitat) protegeixen invencions. Una invenció és una solució tècnica a un problema de caràcter tècnic. Aquesta solució es pot materialitzar en un producte, en un procediment (materialitzable físicament o implementable per ordinador) o versar en el nou ús d'una substància o formulació.

SABER-NE MÉS

Són denominacions, gràfics, números, colors, sons i altres signes que serveixen per identificar els productes i els serveis d'una empresa al mercat.

SABER-NE MÉS

Els dissenys protegeixen l'aparença externa de la totalitat o d'una part d'un producte, que li confereixen les característiques estètiques (no funcionals) derivades de les línies, les formes, les textures, els colors, els materials o la seva ornamentació.

SABER-NE MÉS

Són drets que corresponen als creadors d'obres literàries, artístiques i científiques.

SABER-NE MÉS

Les accions legals es centren en oferir la millor protecció jurídica per vetllar pels actius en Propietat Industrial i Intel·lectual, analitzant sempre la millor estratègia a seguir.

SABER-NE MÉS

Les noves tecnologies conformen la revolució digital i les seves implicacions en l'àmbit de la contractació tecnològica, publicitat en línia, ciberdelinqüència i reputació digital.

SABER-NE MÉS
CONTACTE

Explica’ns com et podem ajudar

(*) Camps obligatoris

 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de SUGRAÑES a fi de d’atendre els encàrrecs professionals encomanats. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals i/o l’interès legítim de SUGRAÑES. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça sugranes@sugranes.com. En tot cas, els interessats tenen el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. Us preguem que comuniqueu de manera immediata a sugranes@sugranes.com qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens heu proporcionat, a fi que aquestes responguin amb veracitat a la vostra situació personal en tot moment.