notícies

TORNAR AL LLISTAT

La marca a Espanya “ESTARBIEN!”, està bé!

06/07/2023

Al novembre de 2022 es va sol·licitar la Marca a Espanya “ESTARBIEN!” per a una àmplia varietat de productes i serveis, com a la classe 3 (productes cosmètics, entre altres), classe 5 (productes farmacèutics, entre altres), classe 28 (jocs i joguines, entre altres), classe 29 (carn, peix, entre altres), classe 30 (cafè, cacau, entre altres), classe 31 (fruites i verdures fresques, entre altres), classe 32 (cerveses, aigües, etc.), classe 33 (begudes alcohòliques) i classe 35 (serveis de publicitat, gestió de negocis comercials, entre altres).

Aquesta marca fou denegada tant en primera instància, com en fase de Recurs d'Alçada perquè l'Oficina Espanyola de Patents va considerar que la marca estava incursa en les prohibicions absolutes següents, que estableixen que no es poden registrar com a marques els signes que:

  • Article 5.1b): manquin de caràcter distintiu
  • Article 5.1c): es componguin exclusivament de signes o indicacions que puguin servir al comerç per indicar l'espècia

En aquest sentit, l'Oficina va considerar que la marca sol·licitada consistia en una expressió exclamativa formada per un conjunt de termes de caràcter genèric-descriptiu, sense contenir realment cap altre element característic que li aportés la suficient distintivitat necessària per individualitzar i distingir productes de l'empresa titular amb productes i serveis que ofereixen altres empreses competidores del mercat.

I així, els consumidors no percebrien la marca “ESTARBIEN!” com una marca vinculada a un origen empresarial concret, que és l'objectiu que persegueix una marca, sinó com una mera expressió indicativa de la finalitat dels productes/serveis oferts, els termes dels quals, a més, haurien de poder-se utilitzar per altres operadors del mercat.

El titular de la marca, no conforme amb aquesta decisió, va interposar un Recurs Contenciós Administratiu contra la Resolució de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i, en seu judicial, el Tribunal de Justícia de Madrid ha determinat que les decisions de primera i segona instància de l'OEPM resulten infundades en base a les següents consideracions:

  • Respecte a la manca de caràcter distintiu: el Tribunal recorda que la funció de la marca no és únicament identificar un producte/servei, sinó també permetre als consumidors associar-los amb un origen empresarial concret i diferenciar-lo dels productes dels seus competidors.
  • Pel que fa a la prohibició de l'article 5.1b) ressalta el fet que les prohibicions absolutes han d'aplicar-se amb caràcter restrictiu i determina que el signe “ESTARBIEN!” compleix perfectament amb els requisits per constituir una marca, ja que no és descriptiu a l'estar format per un vocable únic juntament amb un signe d'exclamació i és, per tant, intrínsecament idoni per permetre que els consumidors distingeixin aquests productes d'altres anàlegs i que associïn aquest producte amb el seu origen empresarial.
  • Finalment, pel que fa a la prohibició de l'article 5.1c) el Tribunal estableix que el terme ESTARBIEN! no descriu els productes/serveis reivindicats, ja que ni subministra informació sobre els productes/serveis d'interès, ni és el terme ordinari o habitual per a designar-los.

En conseqüència, la marca “ESTARBIEN!” es concedeix a Espanya, ja que el Tribunal estima íntegrament el Recurs presentat pel titular de la marca i confirma la idoneïtat de la marca per ser registrada a Espanya.

Mariola Caballero

Advocada. Sòcia junior.