notícies

TORNAR AL LLISTAT

Models generatius

29/03/2023

Els models generatius són la base de programes informàtics d’aprenentatge automàtic que, després d’un entrenament i, usualment, d’un refinament posterior, permeten generar nous continguts com ara textos o imatges a partir d’una entrada inicial, habitualment proporcionada per l’usuari en forma de text o imatge.

 

StableDiffusion, Midjourney, DALL-E per a la generació d'imatges, o ChatGPT, LLaMA, Bard per a la generació de textos, són alguns exemples de models generatius populars i aplicacions basades en aquests models que permeten obtenir nous continguts relacionats amb una entrada inicial. Els processos estadístics que realitzen aquests programes informàtics permeten obtenir nous continguts coherents amb l'entrada proporcionada, i no són simplement una combinació dels elements utilitzats per al seu entrenament, doncs incorporen un component aleatori (genèricament anomenat “temperatura”) que evita que la sortida sigui determinista, és a dir, que sigui sempre la mateixa. D’aquesta manera, l'usuari que interactua amb aquestes aplicacions té la impressió d'estar tractant amb una intel·ligència artificial que respon a les preguntes o que segueix les instruccions encara que, en alguns casos, es pugui trobar amb incorreccions, com ara imprecisions, falsedats o al·lucinacions.

 

Observant la ràpida evolució en la qualitat dels models, s’espera que aquestes incorreccions s’aniran solucionant i que, fins i tot, arribi un moment on no es pugui distingir un contingut generat per un model generatiu d'un contingut generat per un humà.

 

Avui en dia utilitzar alguns d'aquests models generatius és a només uns clics de distància, però probablement cada vegada ens els trobarem més integrats a la nostra vida diària, fins i tot sense que en siguem conscients.

 

La novetat en la facilitat de creació de continguts mitjançant aquests models generatius està fent reaccionar ràpidament les diferents administracions. Així doncs, sobre l'autoria de les creacions mitjançant models generatius, ressalta la decisió de la U.S. Copyright Office del 21/02/2023 en relació a l'obra “Zarya of the Dawn” on, tot i que inicialment es va concedir la protecció per a tota l'obra, finalment es va denegar la protecció per a les imatges per haver estat generades mitjançant un model generatiu -Midjourney -. Això ha portat a la U.S. Copyright Office a emetre el 16/03/2023 unes directrius per a obres que incorporen material generat mitjançant l'ús de tecnologia d'intel·ligència artificial.

 

Si fins ara un dels principals interessos relacionats amb els models generatius era sobre la seva patentabilitat, incloent-hi l'entrenament i l'ús com a procediments implementats per computador, ara també prenen rellevància aspectes derivats del seu ús, com l'autoria dels continguts generats.

Xavier Montalvo

Enginyer de Telecomunicació.

Agent davant l'Oficina Europea de Patents (EPO).

Associat sènior.