accions legals

Les accions legals es centren en oferir la millor protecció jurídica per vetllar pels actius en Propietat Industrial i Intel·lectual, analitzant sempre la millor estratègia a seguir.

Comptem amb un equip d'advocats interns amb molta experiència que estudia, valora i assessora per resoldre qualsevol procediment litigiós en relació amb els actius de Propietat Industrial i Intel·lectual. Defensem els drets i interessos del client davant dels tribunals civils, mercantils, penals, contenciós administratiu a Espanya, a la Unió Europea i a altres països.

Per defensar els actius en Propietat Industrial i Intel·lectual dels clients davant de possibles infraccions de tercers, en moltes ocasions és necessari i efectiu cursar un requeriment formal advertint de l'existència de drets prioritaris i de possibles infraccions.

És fonamental estudiar la millor estratègia en cada cas, com també dur a terme una bona defensa i estratègia tècnica processal per donar resposta i replicar a requeriments cursats contra els nostres clients.

Actualment el fenomen de la pirateria, la falsificació de marques i altres drets de propietat industrial i intel·lectual està creixent exponencialment a mesura que les plataformes de “Marketplace” i “e-commerce” s'han generalitzat ja com una manera molt habitual d’adquirir productes per part dels consumidors. Aquest augment de la pirateria i la falsificació obliga als titulars de registres de Propietat Industrial i Intel·lectual a fer un major esforç per a la defensa dels seus drets.

Disposem d'un departament molt especialitzat en exercir mesures preventives mitjançant accions duaneres, evitant que productes falsificats entrin a les fronteres de la Unió Europea i amb mesures i actuacions policials en el cas que la mercaderia falsificada s’estigui distribuint en territori comunitari.

Les fires de mostres, fires comercials, salons i congressos són esdeveniments on els titulars de drets de Propietat Industrial i Intel·lectual mostren al sector els seus productes i novetats. Impedir que un tercer competidor exposi un producte que infringeix un dret de propietat industrial és fonamental per defensar els drets del client i evitar futurs perjudicis. Per això disposem d'una dilatada experiència en la tramitació de mesures cautelars davant dels diferents ordres judicials, tant civils com penals a Espanya i a altres països mitjançant una extensa xarxa de corresponsals jurídics arreu del món.

Els actius de Propietat Industrial i Intel·lectual són drets reals, i, per tant, la seva titularitat pot ser objecte de llicència, cessió, venda, franquícia, hipoteca, garantia, etc., formant part del fons de comerç dels seus titulars. Per poder explotar comercialment i efectivament aquests drets és fonamental articular contractes ad hoc per a cada cas particular, buscant sempre prioritzar els interessos i drets dels titulars d'aquests actius.

Els actius de Propietat Industrial i Intel·lectual són el bé patrimonial més important per a les empreses i els seus titulars. Per dur a terme negociacions amb tercers sobre els actius és fonamental conèixer i estudiar quins són els objectius i les finalitats dels seus titulars. El nostre departament jurídic té una dilatada experiència en negociacions a nivell nacional i internacional, en diferents idiomes, vetllant sempre per protegir els interessos del client.

La mediació i l'arbitratge han experimentat un important augment en els darrers temps. La mediació i l'arbitratge són instruments de resolució de conflictes molt eficaços que s'adapten perfectament als conflictes en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual tant a nivell nacional com internacional. Per dur a terme la mediació i l'arbitratge disposem d'especialistes amb molta experiència.

Els actius intangibles són els béns immaterials que atorguen a una companyia un avantatge competitiu vers la competència. Per aconseguir que les empreses valorin i obtinguin benefici dels seus Actius Intangibles és fonamental identificar, valorar i protegir els actius intangibles de les empreses i, per això, cal l'articulació de diferents acords i procediments societaris que el nostre Departament Jurídic ajuda a identificar, redactar i implementar.

Mariola Caballero

Advocada. Sòcia junior.

x