dissenys

Els dissenys protegeixen l'aparença externa de la totalitat o d'una part d'un producte, que li confereixen les característiques estètiques (no funcionals) derivades de les línies, les formes, les textures, els colors, els materials o la seva ornamentació.

Els dissenys d’articles industrials o artesanals que són nous i que tenen un caràcter singular en relació a dissenys coneguts amb anterioritat, són susceptibles de registre. L'ornamentació per sí mateixa, aplicable a qualsevol producte, també és susceptible de protegir-se com a disseny. Per tant, es poden protegir com a disseny una peça o col·lecció de joies, bosses, calçat, formularis, estampats, la decoració interior d'un local, el disseny de pàgines web, les interfícies gràfiques o les icones que es presenten als ordinadors o telèfons mòbils, entre d’altres.

Els dissenys registrats constitueixen un important actiu comercial per a qualsevol empresa, artesà o dissenyador. 

Ens encarreguem de la preparació, presentació i tramitació de sol·licituds de dissenys. Estem acreditats davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Per a la protecció de dissenys, dibuixos i models industrials a altres països comptem amb una extensa xarxa de corresponsals de confiança arreu del món, amb els qui treballem conjuntament en la preparació, presentació i tramitació de les sol·licituds de disseny.

En ocasions, una mateixa creació pot donar lloc a diverses modalitats de protecció i, el disseny n’és una. Amb una correcta anàlisi i assessorament, establim les possibles estratègies en funció dels interessos del client, amb l'objectiu d'obtenir una robusta protecció i el més àmplia possible.

En determinades circumstàncies, l’activitat d’una empresa o d’un particular es pot veure limitada o impedida per l’existència d’un registre de disseny d’un tercer. Les lleis i els reglaments de la protecció dels dissenys, en les seves diferents variants territorials, estableixen mecanismes de defensa per plantejar oposicions, accions de nul·litat i recursos. Els nostres clients compten amb la nostra experiència i assessorament per recomanar-los les accions més adients en cada cas i dur a terme la seva preparació, presentació i tramitació davant dels organismes competents.

Tenir coneixement dels darrers dissenys protegits relacionats amb un tipus de producte, quins dissenys han protegit certes empreses competidores o bé què impliquen aquestes proteccions, pot ser un avantatge en el desenvolupament de nous productes, evitant riscos innecessaris.

Oferim al client la possibilitat de fer cerques de dissenys en base al tipus de producte protegit, a possibles empreses que puguin ser titulars de dissenys, etc. Els resultats d'una cerca permeten conèixer l'àmbit de protecció conferit, les seves limitacions, qui ostenta els drets i el seu estat legal actual. A més, és possible establir una vigilància de determinades sol·licituds o dissenys concedits per detectar qualsevol esdeveniment rellevant que es produeixi en la tramitació o al llarg de la seva vida legal.

Realitzem l'estudi i l'assessorament de carteres de drets per disseny, una eina molt útil quan el client es planteja establir un acord de llicència o l'adquisició de la cartera d'un tercer.

Els actius de propietat industrial constitueixen un dels béns patrimonials més importants per a les empreses i els seus titulars. La protecció exclusiva que atorga un disseny pot ser objecte de cessió, llicència i transferència. Valorem i tramitem la documentació per a la inscripció de la transacció davant de les Oficines Oficials pertinents.

Agueda Bondia

Enginyera industrial. Agent de la Propietat Industrial. Agent davant l'Oficina Europea de Patents (EPO). Agent de Marques i Dissenys de la Unió Europea. Associada sènior.

Ivan Herce

Advocat. Associat professional.

x