notícies

TORNAR AL LLISTAT

Novetats a les sol·licituds d'intervenció duaneres EAFA

25/01/2022

A partir del 13 de desembre de 2021 a la UE, si desitgen que les autoritats duaneres actuïn en nom seu a les fronteres retenint mercaderies sospitoses de vulnerar els seus drets de propietat intel·lectual, cal presentar una sol·licitud d'intervenció duanera (eAFA). Amb la introducció de la nova versió de l'eAFA, mitjançant l'IP Enforcement del Portal de l'Observatori Europeu de les Vulneracions dels Drets de Propietat Intel·lectual, aquest organisme es converteix en l'únic punt de presentació i gestió de les AFAs per a 24 Estats membres, encara que el sistema anterior continuarà com a opcional per Alemanya, Espanya i Itàlia. Això comporta alguns canvis, els més substantius són:

  • Integració de les dades de COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) al Portal de l'Observatori: Amb la posada en marxa de l'eAFA, els titulars de drets podran accedir a les dades de les seves AFAs sol·licitades davant del COPIS així com les sol·licitades i gestionades via el Portal de l'Observatori.

  • Gestió d'AFAs no presentades en el Portal de l'Observatori: A finals del 2022, serà possible no només accedir a les dades de les AFAs presentades davant del COPIS sinó que també serà possible mitjançant aquesta nova eina, modificar, renovar i gestionar-les tal i com és possible amb les AFA presentades via el Portal de l'Observatori.

  • Introducció d'AFAs sense paper: Aquest any 2022, s'introdueix el sistema de signatura digital fet que permetrà evitar la impressió i enviament de les AFAs per correu postal.

Aquests canvis suposen una harmonització i digitalització de les sol·licituds d'intervenció i, per tant, són un avenç en la protecció dels drets de propietat intel·lectual a la UE i per la persecució de violacions en aquest àmbit.

SUGRAÑES us podem assessorar en la presentació i gestió mitjançant aquesta eina, de les sol·licituds d'intervenció per a l'actuació duanera en pro de la protecció dels seus drets.