notícies

TORNAR AL LLISTAT

Noves mesures per a emprenedors

19/10/2022

Avui, 19 d'octubre de 2022 entra en vigor la Llei 18/2022 de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, amb la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital i com a novetat introdueix que les societats de responsabilitat limitada tindran un capital social mínim d'un Euro, a diferència dels 3.000 euros obligatoris fins ara.

Aquesta mesura permet reduir significativament els costos i els tràmits de constitució de noves societats, així com la despesa inicial del capital, promovent l'emprenedoria, la creació de noves empreses i dinamitzant l'economia.

Aleshores, les noves societats que es constitueixin amb un capital social inferior a 3.000 euros, tindran unes obligacions particulars per salvaguardar els drets de potencials creditors:

  • Hauran de destinar a reserva legal una xifra almenys igual al 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, arribi a l'import de 3.000 euros.
  • En cas de liquidació voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat és insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Aquesta és una nova oportunitat per a emprenedors i, en particular, per facilitar la coherència en la titularitat de drets de Propietat Industrial.

Contacteu amb nosaltres per a qualsevol consulta o informació addicional que preciseu.

Mariola Caballero

Advocada