notícies

TORNAR AL LLISTAT

registre de marques per a productes virtuals i NFTs

13/07/2022

Cada vegada es sol·liciten més registres de marca per identificar productes virtuals i tòkens no fungibles (NFT, Non-Fungible Tokens). Des de les Oficines, especialment des de l'Oficina de la Unió Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO), s'ha tractat aquest tema per valorar i aclarir les classes on haurien de quedar classificats aquests productes. Recentment la EUIPO ha emès una comunicació oficial aclarint el criteri que està adoptant al respecte:

  • Ha aclarit que els productes virtuals pertanyen a la classe 9 doncs es tracta de “contingut digital” o “imatges digitals”, alhora que la seva descripció haurà de ser prou clara i precisa, no acceptant, per exemple, el terme “productes virtuals”. Per tant, es recomana especificar amb detall el producte al que aquestes imatges o fitxers virtuals fan referència, com per exemple "productes virtuals descarregables, en concret, peces de vestir virtuals".

  • D'altra banda, els tòkens no fungibles (NFT, Non-Fungible Tokens) són els certificats digitals únics, registrats en block-chain (cadena de blocs), que autentiquen els productes virtuals, però que són diferents d'aquests. El terme “tòkens no fungibles” no és acceptable per sí mateix per no ser prou clar i precís, i sempre s'haurà d'especificar juntament amb el tipus de producte virtual autenticat amb aquesta tecnologia.


Aquest mes de juny del 2022 s'ha publicat de manera anticipada la 12a. edició de la Classificació de Niça, la qual entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023 i ja incorporarà “arxius digitals descarregables autenticats per tòkens no fungibles” a la classe 9.

Pel que fa als serveis relacionats amb aquest tipus de productes, s'han de classificar complint les normes generals de classificació de serveis.

Claudia Sotomayor

Advocada