notícies

TORNAR AL LLISTAT

Necessitat de designar una adreça per a notificacions de l'Oficina de la Propietat Intel·lectual del Regne Unit

27/09/2023

Una nota important pels titulars de marques o dissenys “equivalents” al Regne Unit, que són tots els registres post-Brexit que es van clonar de manera automàtica de totes les marques i dissenys de la Unió Europea que ja constaven concedits a data 31 de desembre del 2020.

 

Fins ara, no calia designar una adreça per a notificacions al Regne Unit i els drets equivalents van conservar com a representants aquells que constaven ja inscrits a l'EUIPO (Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea). Però a partir de l'1 de gener del 2024 encarem un canvi de paradigma.

 

Quan s'iniciï una acció contra un dels esmentats registres, la UKIPO (Oficina de la Propietat Intel·lectual d'UK) notificarà al titular del dret la necessitat de designar una adreça al Regne Unit, concedint-li el termini d'1 mes. Si no es compleix aquest requisit, l'acció continuarà sense la seva defensa i podrà ser estimada (es podria tractar d'oposicions, accions de nul·litat, etc.).

 

Atès que aquesta notificació s'enviarà per via postal a l'adreça del titular o bé a l'adreça del seu representant fora del Regne Unit, existeix un elevat risc de no complir amb aquest requeriment dins del termini, ja sigui perquè la notificació mai no arriba a mans del titular del dret, o perquè la seva urgència passa inadvertida i el termini d'un mes no esdevé suficient.

 

El mateix termini d'1 mes també és aplicable als Registres Internacionals designant el Regne Unit, ja sigui els de creació post-Brexit (clonats de Registres Internacionals designant la Unió Europea) o els que incloguin directament la designació del Regne Unit.

 

Per exemple, si un competidor presenta una acció de nul·litat contra una marca equivalent al Regne Unit on el seu titular té interès en defensar-la i no es disposa d'una adreça al Regne Unit, molt possiblement no es tindrà coneixement de l'acció amb prou temps com per designar un representant al Regne Unit i aleshores el procediment continuarà sense la defensa del titular, fet que podrà implicar l'estimació de l'acció. També pot passar si un tercer presenta una oposició contra la designació d'un Registre Internacional al Regne Unit.

 

Davant d'aquest paradigma, des de Sugrañes recomanem revisar en detall la cartera de Marques i Dissenys equivalents al Regne Unit, així com les designacions de Registres Internacionals que tinguin al Regne Unit, per valorar la conveniència en designar un representant nacional i assegurar que qualsevol atac contra aquests drets no passi inadvertit i sigui defensat amb diligència.

Claudia Sotomayor

Advocada. Associada sènior.