notícies

TORNAR AL LLISTAT

Primeres sol·licituds de patent quan alguns inventors resideixen a Espanya

25/04/2023

Com tractar una primera sol·licitud de patent quan intervenen inventors que tenen la seva residència a Espanya?

Aquesta és una pregunta freqüent dels nostres col·legues a l'estranger, i sempre ens complau compartir amb ells el nostre coneixement i experiència perquè puguin oferir als seus clients els millors consells.

L'Article 115 de la Llei 24/2015 de Patents espanyola, el qual fa referència a sol·licituds a l'estranger, estableix que quan es tracti d'invencions realitzades a Espanya i no es reivindiqui la prioritat d'un dipòsit anterior a Espanya, no es podrà sol·licitar una patent en cap país estranger abans del transcurs del termini d'un mes des de la data de presentació, “excepte si s'hagués fet amb expressa autorització de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques”. Aquesta autorització és també coneguda com foreign filing license.

 

Però què és una invenció “realitzada a Espanya”?

L'Article 115.3 assenyala que quan el sol·licitant tingui el seu domicili, seu social o bé residència habitual a Espanya, s'entendrà, excepte prova en contra, que la invenció s’ha realitzat en territori espanyol.

A la pràctica, s'aplica el mateix a invencions realitzades per inventors que resideixen a Espanya. En aquest sentit, la Llei de Patents estableix que aquesta autorització no es podrà concedir per invencions que siguin d'interès a la defensa nacional, excepte si el Ministeri de Defensa l'autoritza expressament.

 

Què succeeix si estem segurs que la invenció no és d'interès per a la defensa nacional?

Malauradament, encara que degut a la naturalesa de la invenció sigui bastant segur que aquesta mai serà d'interès per a la defensa nacional a Espanya, cal complir amb l'Article 115.

Molts dels nostres col·legues estrangers ens pregunten si existeix una llista de camps tecnològics o bé classificacions de patents que siguin d'interès per a la defensa nacional, però no n'existeix cap. És indiferent si estem reivindicant una invenció implementada per ordinador, una eina domèstica o un envàs, doncs cal d'obtenir l'autorització si es vol presentar la primera sol·licitud de patent fora d'Espanya.


Com obtenir l'autorització

Per a obtenir l'autorització, el sol·licitant ha d'aportar una còpia de la sol·licitud de patent tal com pretengui presentar-la a l'estranger, juntament amb la descripció, reivindicacions i dibuixos i, en el seu cas, una traducció a l'espanyol d'aquesta documentació.

No hi ha necessitat d'informar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) sobre les dades dels inventors o el país/Estat en el qual es pretén presentar la primera sol·licitud de patent.

L’OEPM autoritzarà, en un termini màxim d'un mes, la presentació de la primera sol·licitud a l'estranger si considera que la invenció no és d'interès per a la defensa nacional. A la pràctica, podem dir que obtenir l'autorització generalment comporta una setmana o fins i tot menys, d'acord amb les nostres peticions d'autoritzacions més recents.


Existeix alguna altra opció per presentar una primera sol·licitud de patent fora d'Espanya sense una autorització prèvia?

És important remarcar que una primera sol·licitud no té per què ser una sol·licitud de patent espanyola. Una sol·licitud de patent europea o PCT presentada mitjançant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) serviria.

Imaginem aleshores que presentem una sol·licitud de patent europea. Si la sol·licitud de patent està redactada, per exemple, en anglès, la sol·licitud de patent europea podrà presentar-se en anglès davant l’OEPM, sempre que proporcionem també una traducció del resum en espanyol.

Després de la presentació, en un breu termini de temps, l’OEPM informarà que s'ha donat trasllat de la sol·licitud de patent europea a l'Oficina Europea de Patents (OEP), això significarà que haurà passat “l’examen de seguretat nacional”.

 


Esperem que la informació exposada serveixi de guia en aquests casos específics amb inventors residents a Espanya, però no dubteu en contactar amb el nostre equip de SUGRAÑES IP per a qualsevol qüestió addicional que preciseu. Estarem encantats d'assistir-vos en la petició d'una autorització o en la presentació d'una sol·licitud de patent espanyola, europea o PCT davant l’OEPM.

Agueda Bondia

Enginyera industrial.

Agent de la Propietat Industrial.

Agent davant l'Oficina Europea de Patents (EPO).

Agent de Marques i Dissenys de la Unió Europea.

Associada sènior.