propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual engloba els drets d'autors i/o altres possibles titulars amb les seves creacions, i és essencial per a la seva explotació, així com per lluitar contra possibles plagis.

Són drets que corresponen als creadors d'obres literàries, artístiques i científiques

Assessorem en tots els àmbits de la Propietat Intel·lectual, incloent assistència a la indústria de la televisió, teatre, cinema, música, ràdio, xarxes socials, entorn digital, videojocs, Internet, entre molts altres.

El dipòsit de les obres de Propietat Intel·lectual és essencial per poder demostrar l'autoria i la data de creació perquè aquest dret sigui reconegut i alhora pugui oposar-se contra potencials infractors.

Oferim un servei d'assessorament integral per al dipòsit dels drets davant del Registre de la Propietat Intel·lectual.

Els actius de Propietat Intel·lectual poden ser objecte de cessió i, a fi de preservar els drets i interessos del client, assessorem tant en la redacció de contractes, així com també en la revisió i negociació amb terceres parts.

És molt important protegir i gestionar les obres i els drets, per això assistim i representem al client davant de les diferents entitats de gestió.

En aquells casos on estratègicament sigui d’interès fer un dipòsit, de caràcter privat, de l’obra, assessorem sobre les diferents possibilitats per dur-lo a terme, ja sigui davant de Notari o bé davant d’altres entitats privades.

En cas de conflicte o ser necessària la defensa dels drets de Propietat Intel·lectual, estudiem amb detall les particularitats de cada cas per oferir solucions i estratègies globals, ja sigui mitjançant negociacions, mediació, arbitratge o procediments judicials.

Claudia Sotomayor

Advocada. Associada sènior.

x